Meny
Meny

Kommunen som samfunnsbygger

Obligatorisk: 

  • Kommunen bidrar til at ungdomsskoler i kommunen har programmet «Robust ungdom 12–16»
  • Kommunen både vil og forplikter seg til å «MOT-utdanne» minimum to toppledere i kommuneledelsen: ordfører, rådmann eller andre. Deltar på MOTs verdibaserte lederutvikling (3 dager)
  • Årlig refleksjonsdag hvor regionleder fra MOT er disponibel for kommuneledelsen en gang i året for sparring og foredrag, for å forsterke kommunen som samfunnsbygger
  • Kommunen kan kalle seg Lokalsamfunn med MOT

Anbefales:

  • Kommuneledelsen bidrar aktivt til å spre MOTs tilleggsprogram «Skolen som samfunnsbygger» og MOTs filosofi i lokalsamfunnet
  • MOTs filosofi er en viktig del av kommunens verdiplattform, lederfilosofi og verktøy for å nå mål innenfor oppvekst og helse
  • Kommuneledelsen deltar på MOT til å lede-samling
  • Kommuneledelsen etablerer en styringsgruppe på maks fem personer («MOT-inspiratorer»), som skal jobbe med å styrke fellesforstått ansvarlighet og kulturbygging i hele lokalsamfunnet. Består av ordfører, rådmann, to fra rådmannens ledergruppe og evt. en MOT-inspirator som kontaktperson. MOT-rektorene og MOTs regionleder involveres innimellom, og tilsvarende ledere fra ungdomsråd, næringsliv og fritidsarenaen

Del denne artikkelen

Til toppen

Hovedsamarbeidspartnere

Reitan Convenience
Uno-X Gruppen
SpareBank1 SMN
Gjensidigestiftelsen
Finans Norge

Mot støttes av:

Utdanningsdirektoratet
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Helsedirektoratet
Politidirektoratet