Meny
Meny

HVORFOR MOT?

MOTS OPPDRAG ER Å UTVIKLE ROBUST UNGDOM, SOM INKLUDERER ALLE
– GJENNOM Å STYRKE BEVISSTHET OG MOT.

Motivasjonen for å etablere MOT-konseptet i 1997 var et sterkt ønske om å bidra positivt til mange av de utfordringene som samfunnet vårt står ovenfor; rusmisbruk, vold, kriminalitet, mobbing, psykiske vansker og utenforskap.

MOTs overbevisning er at å styrke ungdoms robusthet og mot er nøkkelen til å skape et varmere og tryggere samfunn.

Forskning om MOT:

MOT har inngått en intensjonsavtale med NTNU Samfunnsforskning for å gjøre følgeforskning på MOT. NTNU Samfunnsforskning er ett av Norges sterkeste miljø for organisasjonsforskning i både offentlig og privat sektor. Instituttets forskning bidrar til å utvikle gode organisasjoner som yter sitt aller beste både for ansatte og for det formålet de søker å oppnå.

Hvis du ønsker mer informasjon eller tilgang på tidligere rapporter og undersøkelser som er gjort på MOT så ta kontakt med Bjørg-Elin Moen: bjorgelin@mot.no

Del denne artikkelen

Til toppen

Hovedsamarbeidspartnere

Reitan Convenience
Uno-X Energi
SpareBank1 SMN
Gjensidigestiftelsen
Finans Norge
OBOS

Mot støttes av:

Utdanningsdirektoratet
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Helsedirektoratet
Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging