Meny
Meny

HVORDAN JOBBER MOT?

MOTs viktigste innsatsområde er MOTs program.
MOT inngår partnerskap med ungdomsskoler, videregående skoler og kommuner.

MOTS PROGRAM:

  • Kommunen som samfunnsbygger
  • Skolen som samfunnsbygger
  • Robust ungdom 12-16 (Ungdomsskole)
  • Robust ungdom 16-25 (Videregående skole)

KOMMUNEN SOM SAMFUNNSBYGGER

«Kommunen som samfunnsbygger» forsterker og forankrer MOT på kommunenivå. Kommunen får tett oppfølging fra MOT-sentralt og kommuneledelsen utdannes gjennom MOT. MOT brukes som et viktig systemverktøy og MOT blir en del av kommunens verdiplattform.

SKOLEN SOM SAMFUNNSBYGGER

«Skolen som samfunnsbygger» forsterker skolens rolle som samfunnsbygger. Gjennom utdanning, foredrag og coaching av rektor, skolepersonale, ungdommer og lokalsamfunnets foreldre, ledere og trenere skapes en felles verdiplattform og en felles forståelse av viktigheten av å skape en kultur der alle er inkludert.

Les mer: Skolen som samfunnsbygger 

ROBUST UNGDOM

MOTs program «Robust ungdom» er for ungdomsskoler og videregående skoler og består av 12 MOT-økter hvor målet er å utvikle robust ungdom, som inkluderer alle. MOT-øktene har varierende tema, men MOTs verdier – MOT til å leve, MOT til å bry seg og MOT til å si nei, er en rød tråd gjennom hele MOTs program. Programmet gjennomføres av spesielt rekrutterte mennesker som er gode på å nå inn til ungdom.

Les mer: Robust ungdom 12-16 , ungdomsskole

Les mer: Robust ungdom 16-25, videregående skole


 

Rektorer som deler egne erfaringer med MOTs program:

 

Del denne artikkelen

Til toppen

Hovedsamarbeidspartnere

Reitan Convenience
Uno-X Energi
SpareBank1 SMN
Gjensidigestiftelsen
Finans Norge
OBOS

Mot støttes av:

Utdanningsdirektoratet
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Helsedirektoratet
Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging