Meny
Meny

HVORDAN JOBBER MOT?

MOTs viktigste innsatsområde er MOTs program «Robust ungdom».

MOT inngår partnerskap med ungdomsskoler, videregående skoler og kommuner.

MOT har tre verdier vi jobber etter:

  • MOT til å leve
  • MOT til å bry seg
  • MOT til å si nei

MOT har fire prinsipper, som er metoden for hvordan vi operasjonaliserer verdiene:

  • Jobbe i forkant: å bygge kultur, være forberedt og kommunisere tydelig og oppriktig.
  • Ansvarliggjøre kulturbyggere: bevisstgjøre mennesker på sitt ansvar som rollemodeller, for at de skal inkludere alle.
  • Forsterke det positive: å være mulighetsfokusert, plante positive forventinger, å finne det beste i mennesker og situasjoner.
  • Se hele mennesket: trene mennesker på å vise bakgrunnsforståelse, være nysgjerrig på forskjeller og se på ulikheter hos mennesker som en ressurs.

MOTs viktigste innsatsområde er programmet «Robust ungdom» på ungdomsskolen og på videregående skole. En skole som har avtale med MOT er forpliktet til å følge det obligatoriske programmet og gjennomføre 12 MOT-økter per klasse i løpet av skoleforløpet. Programmet gjennomføres av spesielt rekrutterte mennesker som er gode på å nå inn til ungdom. Det kan være en av skolens ansatte, eller en ressursperson i kommunen som har god relasjonskompetanse.

Programmet «Robust ungdom» er ikke et prosjekt. Programmet følger elevene gjennom hele skoleforløpet på ungdomsskolen/videregående skole, noe som gir kontinuitet og varig endring. Videre forsterker programmet «Skolen som samfunnsbygger» den verdibaserte ledelsen i skolen. Rektor deltar og leder rekrutteringsarbeidet og implementeringen av programmet «Robust ungdom», og lærerne blir kjent med gode verktøy som bidrar til blant annet å skape et tryggere læringsmiljø og å bedre relasjonene mellom elev og lærer.

Sammen gjør dette at MOT blir et godt system- og styringsverktøy for livsmestring og god psykisk helse i skolen.


Les mer om MOTs programmer her:

 

Del denne artikkelen

Til toppen

Hovedsamarbeidspartnere

Reitan Convenience
Uno-X Energi
SpareBank1 SMN
Gjensidigestiftelsen
Finans Norge

Mot støttes av:

Utdanningsdirektoratet
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Helsedirektoratet
Politidirektoratet