Meny
Meny

Samfunnsansvar og CSR: MOT i næringslivet

Ønsker du eller din bedrift å samarbeide med MOT og vise samfunnsansvar? Ta kontakt med partneransvarlig næringsliv, Regine Oen Hatten/mobilnr. 46 82 25 77 for nærmere avtale og presentasjon av et samarbeid med MOT.

Odd Reitan i boka «Slik leder de beste»:

 En viktig del av REMA-filosofien er MOT. Vi har et kursopplegg som understreker betydningen av mot. Det gjelder å være modig, inkludert motet til å være imot noe. Det er merkelig med Atle Vårvik – han har gjort en kjempejobb med å implementere gode holdninger hos kjøpmennene våre. De kommer ut fra foredragene hans som bedre mennesker. De får et helt annet perspektiv på det de driver med. Da snakker de ikke butikk i det hele tatt, men det å være menneske og ha gode holdninger.

Hvordan kan næringslivet bidra til en god sak, samtidig som de styrker egen vinnerkultur? Hvordan kan man gjøre samfunnsprosjektene til noe mer enn festtaler – men til verdier man også står for internt i bedriften?

Samfunnsansvar – CSR – handler om hvordan verdier skapes, og hvordan bedriften påvirker mennesker, miljø og samfunn. Det er et bra tegn med det norske samfunnet at næringslivet vil bidra til gode formål – om det er i sitt lokalmiljø eller nasjonalt. Norske bedrifter er i dag utrolig viktige for frivillige organisasjoner, ideelle stiftelser, idretten og kulturlivet. Men det er også liten tvil om at det finnes et potensial for bedrifter til å få enda mer ut av sine samarbeidsprosjekt. Tenk hvor mye mer troverdig det blir å støtte et prosjekt hvis også prosjektets holdninger finnes igjen i bedriften?

Bygg en intern kultur – gi innhold til samfunnsansvar og CSR

Hvis lederteamet i en bedrift arbeid med holdninger – og de samme holdningene er noe det første du hører om som nyansatt på første dag – da er sjansen stor for at man jobber godt med kulturen internt. Hvis disse holdningene også gjenspeiles i de prosjektene man støtter – da er man med på å bygge en ekstern kultur, og man er med på å forandre samfunnet rundt seg.

Et godt prosjekt er et prosjekt som alle medarbeiderne har et forhold til. Fra vaskedama til direktøren i selskapet. Fra regnskapsavdelinga til markedsavdelingen.

Hvis man sprer prosjektets holdninger i hverdagen – og gir det plass på fellessamlinger og sosiale arrangement er sjansen stor for at man bygger en intern kultur som også vil gi troverdighet utad.

Det finnes jo også mange eksempler på «verdidrevne» bedrifter, der det å arbeide med holdninger og verdier har blitt en av suksessfaktorene – også økonomisk. Stormberg og Reitangruppen er gode norske eksempler. Det er ikke vanskeligere enn dette: Verdiarbeid gir gode medarbeidere som brenner for jobben sin og fungerer godt sammen – og det gir også økonomiske resultater.

Samfunnsansvar og CSR – MOT som partner

MOT samarbeider i dag med en rekke bedrifter og selskap, som Reitan Convenience, Uno-X Gruppen, Gjensidigestiftelsen, Finans Norge, SpareBank 1 SMN, Norconsult, Torghatten og Nordea.

Våre hovedsamarbeidspartnere og samarbeidspartnere er helt avgjørende for at vi skal få spredt MOT sitt budskap til flest mulig ungdom.

Men vi vil ikke bare være et veldedighetsprosjekt. Vi tror at samfunnsansvar og CSR også handler om hvilken kultur bedriften har. Og hvilken kultur den vil ha. Og vi er ikke i tvil: har du en bedriftskultur som har mye mot til å bry seg, mot til å si nei og mot til å ta egne valg, så har du også en god bedriftskultur som gir gode resultater.

Et samarbeid med en organisasjon bør også føre til holdningsendringer internt i bedriften. Hvordan kan det da gjøres?

MOTs partnere får tilbud om en rekke foredrag som de kan benytte fritt der de vil. MOT har utviklet egne kursopplegg der MOT sine verdier og budskap knyttes opp mot bedriften eller medarbeidernes sin hverdag.

De fleste MOT samarbeider med inkluderer MOT i det meste av sitt arbeid med sine medarbeidere. Det kan være i lederteamsamlinger hos Uno-X, foredrag for nyansatte i Norconsult, eller deltakelse på riksmøtet hos Reitan Convenience.

MOT elsker å bli markedsført med våre partnere. Hvorfor? Fordi det sprer vårt budskap til enda flere ungdommer. Vi tror også våre partnere elsker å markedsføre seg med MOT. Hvorfor? Fordi det gir en enorm troverdighet at bedriften står for det samme som MOT – ikke bare støtter oss økonomisk.

 

Del denne artikkelen

Til toppen

Hovedsamarbeidspartnere

Reitan Convenience
Uno-X Energi
SpareBank1 SMN
Gjensidigestiftelsen
Finans Norge
OBOS

Mot støttes av:

Utdanningsdirektoratet
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Helsedirektoratet
Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging