Thorleif Elliasen

Stilling
Koordinator MOT-Camp

Telefon
913 77 997

Motivasjon:

Jeg har lang erfaring med tilrettelegging av fritidsaktiviteter for psykisk funksjonshemmede, en gruppe som kanskje trenger MOT sine verdier, ideer og tanker mer enn de fleste er klar over.  Jeg ønsker å bidra til at ungdom blir mer robuste, og er heldig som får jobbe med aktiviteter for både unge og voksne på MOT-camp.