Synnøve Fjeldstad

Stilling
Prosjektmedarbeider MOT-camp

Telefon
958 42 877

Motivasjon:

Eg har sjølv hatt MOT på skulen, og fått erfare kor mykje det har å seie for klassemiljø og eigen utvikling. Gjennom MOT har eg fått trua på meg sjølv, og dette har gjort at eg har fått eit overskot av energi som då kan brukast på å vende blikket utover og sjå andre. MOT har gjort meg meir robust, og det har vore ein arena der eg og klassekameratane mine blei sett; både av MOT-coacher og av kvarandre. Dette er noko eg ønskjer at alle ungdommer skal få oppleve, og det er det som motiverer meg til å vere ein del av MOT-laget.