Simon Hegdal

Stilling
Ungdomspool

MOTivasjon:

Min motivasjon for å drive med MOT er at jeg ønsker å være en trygg og god person å komme til. Jeg vet selv hvilke effekter det har å ha en trygg person rundt seg!

Smon Hegdal