Rune Olsen

Stilling
Regionleder Trøndelag

Telefon
930 930 09

E-post
runeo@mot.no

Motivasjon:

Hvis alle barn og unge fikk en god og trygg skolehverdag ville verden sett så mye bedre ut. Min MOTivasjon er å være med å bidra til at ungdommen blir robuste, at de tar ansvar, at de bryr seg om hverandre og på den måten inkluderer alle på skolen. MOT sitt verktøy må implementeres i alle skoler og det både blant elever og alt personale. Det vil hindre at ungdom ikke føler seg inkludert og faller utenfor.

Rune Olsen