Ronja Varpestuen

Stilling
Ungdomspool

MOTivasjon:

Jeg har alltid vært opptatt av at man skal være i stand til å stå opp for seg selv og sine egne meninger uten å være redd for hva andre mener. For meg var MOT på ungdomsskolen en arena der jeg kunne lære mer om meg selv og mine egne valg.  MOT sine verktøy er med på å skape en trygghet som gir mulighet til å styrke denne egenskapen, og jeg vil være med på å bygge dette hos andre.

Ronja Varpestuen