Regine Oen Hatten

Stilling
Leder for kjerneaktivitet

Telefon
468 225 77

E-post
regine@mot.no

Jeg har selv hatt MOT på skolen, og har sett med egne øyne hvilken effekt MOT har -både på klassemiljøet og på enkeltindividet. MOT traff meg midt i hjertet, og MOTs verdier ble viktig for meg for å ta egne valg, bry meg om andre og være mer robust. Min viktigste motivasjon er at jeg ønsker å gi andre ungdommer den samme opplevelsen av MOT.