Regina Njåstad Vestrheim

Stilling
Regionleder Vestland fylke (utenom kommuner nord for Nordfjord)

Telefon
924 57 236

E-post
regina@mot.no

Motivasjon:

Som folkehelsekoordinator i Austevoll kommune vart eg kjent med MOT. Heldige meg fekk rolla som koordinator i Austevoll. Eg er lærar av utdanning og tenker det er veldig viktig at miljø og psykisk helse blir satt på timeplanen og at dette ikkje berre er noko alle er einige om at er viktig. Gjennom MOT blir dette prioritert. MOT er eit veldig flott verktøy, skulle ønske alle ungdommer fekk ha MOT på skulen sin.