Olav Gjøvik

Stilling
MOT-speaker Skolen som Samfunnsbygger

Telefon
913 20 423

E-post
olav@mot.no

Motivasjon:

Jeg er så heldig å ha en jobb jeg elsker og stortrives i, dette har jeg alltid gjort. For meg har det alltid vært et ønske å kunne hjelpe mennesker som har behov for det på ulike vis. Gjennom mitt engasjement i MOT fra 1997, så har jeg fått muligheten til å jobbe oppe på brua for å forhindre at ungdom havner nede i elva. En mor sa til meg en gang at MOT var livets impregnering mot samfunnets sure nedbør. Sønnen hennes hadde hatt god hjelp i MOT, da livet hans buttet i 17 års alderen. Slikt motiverer meg

Olav Gjøvik