Mia Statle

Stilling
Ungdomspool

MOTivasjon:

Å ha mennesker som engasjerer seg for medmenneskene sine er den viktigste grunnsteinen for å skape et inkluderende samfunn. Et smil, øyekontakt og et lite «Hei» kan gjøre den lille, men kjempeviktige forskjellen som fører til at noen trives litt bedre i en ellers kaotisk skolehverdag. MOT har hjulpet meg til å fokusere på de tingene som betyr noe, og hvordan man sammen kan skape det inkluderende samfunnet man ønsker gjennom bevisstgjøring og robust ungdom. 

Mia Statle