Magnus Mjømen

Stilling
Ungdomspool

MOTivasjon:

Jeg brenner for å gjøre en forskjell for barn og unge i lokalsamfunnet. Jeg hadde selv MOT på ungdomsskolen og har utelukkende positive opplevelser fra dette. Min viktigste motivasjon blir derfor å jobbe for at flest mulig ungdommer får tilegne seg verktøyene de lærer gjennom MOT, og at de sitte igjen med gode erfaringer som tar dem videre i livet.

Magnus Mjømen