Jo Maximilian Lie Rønningen

Stilling
Ungdomspool

MOTivasjon:

Hver gang jeg ser et ekte smil; hver gang jeg hører en genuin latter; så er det som et lys blusser opp inne i meg. Et plaster på såret, men òg bensin på bålet. For den ild som gir meg liv og håp. Jeg vil være det lyset for andre, og MOT gir meg verktøy og bevissthet til det.  

Jo Maximilian Lie Rønningen