Jenny Tollefsen

Stilling
Ungdomspool

MOTivasjon:

Det å kunne være med på et lag der det som teller er å styrke mennesker, spesielt unge, men også mennesker i alle aldre; er en stor motivasjon i seg selv.

Jeg hadde selv MOT på skolen, noe som i senere tid har vært veldig nyttig for hvordan jeg møter meg selv og ikke minst andre. Å tørre å si hei selv om alle andre ikke gjør det og å rett og slett kunne drite seg ut uten at det gjør noe. Det er også helt rått at arbeidet vårt fører til at flere kan tenke og gjøre det samme.

Jenny Tollefsen