Gunvor Østgaard

Stilling
Næringslivsansvarlig

Telefon
90842602

E-post
gunvor@mot.no

Motivasjon:

Jeg har gjennom hele yrkeskarrieren min jobbet med og for mennesker, og som tidligere lærer i skoleverket er det ingen tvil om at jobben MOT gjør er særdeles viktig. Vi snakker mye om at ungdom må ut i frisk luft, trene og sørge for fysisk aktivitet, men i min tid som lærer så møtte jeg mange elever som også hadde behov for å bygge mentale muskler. Det å kunne bidra til at ungdom får inspirasjon til å ta de gode valgene, utvikle de gode verdiene og sammen jobbe mot et varmere og mer inkluderende samfunn gir meg stor glede og motivasjon.

MOT sine verdier og fokus på at alle skal bli sett og inkludert er viktig for både ungdom og voksne, og MOT sine programmer gir en god mulighet til å lykkes med nettopp dette. Jeg ser at MOT sine programmer i tillegg til å bygge robust ungdom i skolen, også er gode verktøy for lederutvikling og kulturbygging. MOT er viktig for ungdommer, for voksne,  og i arbeidet mot et varmere og tryggere samfunn.

Gunvor Østgaard