Gunn Anita Gjøvik

Stilling
Kommunen som samfunnsbygger

Telefon
924 85 133

Motivasjon:

Jeg er sykepleier med videreutdanning innen folkehelse og ledelse.  Har jobbet som MOT-coach og leder i Tingvoll kommune. MOT kjennes så rett for meg og mine verdier og MOT er et veldig flott verktøy for å skape tryggere og varmere samfunn. Jeg skulle ønske alle ungdommer fikk MOT, programmene er også flotte verktøy ledere kan bruke for å fremme et inkluderende og verdibasert lederskap. Vi må hver dag lete med lommelykta, fremsnakke og se hverandre, bry oss og sørge for at alle er inkludert, voksne som ungdommer. Vi er alle forbilder. Slik skaper vi et tryggere og varmere samfunn.