Ellinor Hangerhagen

Stilling
Ungdomspool

MOTivasjon:

Mitt første møte med mot var på RBK fotballskole i 2009. Tema for MOT-økta var inkludering,og for min del ble økta en «wow-opplevelse». Jeg skjønte fort hvor utrolig enkelt inkludering kan være og at kun ett Hei kan utgjøre mye. Jeg finner stor motivasjon i å få gi andre unge den samme opplevelsen, og jeg er utrolig stolt over å få snakke til ungdom med MOT logoen på brystet.

Ellinor Hangerhagen