Martin Høglund Skyberg

Stilling
Regionleder Oslo og Akershus

Telefon
99607626

E-post
martin@mot.no

Motivasjon

Som lærer har jeg alltid vært opptatt av å få på plass et trygt læringsmiljø før man kan fokusere på fagene. At elevene blir sett, hørt, respektert og inkludert. At de rett og slett har det bra på skolen, og kan glede seg til hver eneste skoledag, er noe jeg brenner for. Disse tankene mener jeg stemmer veldig godt med det MOT står for, og derfor er jeg veldig motivert til å få lærere til å bruke de verktøyene vi har som hjelp til dette arbeidet. Jeg håper også at mine erfaringer som klasseleder og pedagog kan komme til nytte når jeg skal formidle MOTs verdier og tanker til lærere, elever og skoleledere.