Elias Sundvoll

Stilling
Ungdomspool

MOTivasjon:

MOT har utviklet meg til å være mer robust og til å ta egne valg, selv når det er utfordrende. Gjennom arbeidet i MOT ønsker jeg å se flere unge utvikle seg til robuste ungdommer, som har mot til å ta egne valg.

Elias Sundvoll