Hvordan bli en MOT-skole

MOT utvikler robust ungdom, som inkluderer alle

Trenger din skole MOT?

Sjur Røthe er ny MOT-ambassadør

Sjur Røthe er ny MOT-ambassadør

Vi ønsker vår første langrennsprofil, Sjur Røthe velkommen på MOT-laget! – Det er utrolig stas å bli spurt om å være MOT-ambassadør. Jeg håper å kunne bruke min posisjon som forbilde til å bidra med gode holdninger til ungdom, forteller den ferske MOT-ambassadøren som denne uken gjør de siste forberedelsene inn mot sesongstart på Beitostølen […]

MOT utvikler robuste ungdommer, som inkluderer alle

MOT utvikler robuste ungdommer, som inkluderer alle

MOT samarbeider med over 250 ungdomsskoler og videregående skoler. Vil dere bli med på MOT-laget?

Fakta om MOT

MOT-partner us

252

MOT-partner vgs

25

Ungdommer i MOTs programmer

67 762