Lillestrøm vgs blir MOT-skole

- MOT-programmet vil være et godt supplement til det arbeidet vi allerede gjør, både i form av praktiske verktøy og i form av holdningsskapende arbeid, sier rektor Øivind Sørlie.
bilde lillestrøm

MOT-laget vokser stadig, Lillestrøm videregående skole har signert avtale om å ta i bruk MOT som verktøy på skolen. Regionleder Jan-André Olsen skryter av prosessen hos skolen, hvor allerede fire MOT-coacher er på plass.

– Vi er stolte av at Lillestrøm vgs ønsker å ta i bruk MOT som verktøy. Det har vært en god prosess med hele skolen, og det merkes at de vil ta i bruk og integrere MOT-programmet på en ordentlig måte, sammen med alt det andre bra de gjør, sier regionleder Jan-André Olsen.

Regionleder Jan-André Olsen gleder seg til det videre samarbeidet

MOT-programmet samsvarer godt

Rektor Øivind Sørlie ved skolen mener MOT-programmet vil styrke og supplere arbeidet med overordnede mål og skolens visjoner:

Lillestrøm videregående skole sier tydelig gjennom visjon og overordnede mål at vi er opptatt av å utvikle hele mennesket, og vi ser at MOT-programmet har verktøy som vil styrke dette arbeidet. MOT-programmet samsvarer godt med skolens visjon, der det blant annet heter at elevene skal møtes med respekt og omsorg og at det skal være stor takhøyde for å være seg selv.

Vi sier vi skal bidra til engasjerte, selvstendige og reflekterte elever gjennom et sterkt faglig fokus og et trygt og inkluderende læringsmiljø slik at elevene blir rustet til et samfunn i utvikling, og gjennom MOT-programmet skal vi bli enda bedre på dette.

Vi har allerede et omfattende program og gjennomfører mange gode tiltak for å videreføre det gode elevmiljøet ved skolen, men vi er opptatt av utvikling og forbedring. Vi tenker at MOT-programmet Robust ungdom 16-25 vil være et godt supplement til det arbeidet vi allerede gjør, både i form av praktiske verktøy og i form av holdningsskapende arbeid.

Hvordan bli MOT-skole? Les mer her.