Disse er nominert til årets MOT-team

Vinnerne av regionens MOT-team er kåret, og disse er med det nominert til å stikke av med prisen for årets MOT-team nasjonalt 2022/2023.
hovedbilde

MOTs ildsjelsamling 2023 er for fullt i gang, og torsdag formiddag ble det klart hvilke syv MOT-skoler som stakk av med prisen for regionens MOT-team 2022/2023, og derav regionens nominert til årets MOT-team nasjonalt. Kåringen av årets MOT-team nasjonalt avsløres senere i dag under kveldsshowet.

Region Nord-Norge

Vik skole, Sømna kommune

Begrunnelse:

Dette MOT-teamet er brennende engasjerte i arbeidet med å utvikle robuste ungdommer som inkluderer alle. Teamet består av erfarne og nyutdannede MOT-coacher som utfyller hverandre på en god måte, samt skoleledelse og kommuneledelse med godt eierskap. MOT-coachene er dedikerte i mange viktige roller i lokalsamfunnet, noe som bidrar til at MOT blir stadig bedre implementert i hele kommunen

Tilbakemelding fra ungdom:

 • Timene er inspirerende, og de som holder mot er engasjert. Får oss til
  å tenke grundig over hva som er bra og dårlig.
 • MOT gjør at folk for bedre selvtillit og gjør at de kanskje tenker seg om
  før de sier noe.
 • Gjør så vi reflekterer mere over hvordan vi vil være som personer og
  som klasse.
 • Mot gir folk mot til å leve, si nei og å bry seg. Mot hjelper folk som
  føler seg utenfor
Region Trøndelag

Ytterøy barne- og ungdomsskole, Levanger kommune

Begrunnelse:

Denne skolen har hatt MOT siden 2002. Den ene av de to MOT-coachene har vært med i 15 år, også som MOT-koordinator. Han er en omsorgsfull og en rå relasjonsbygger som alltid holder avslutningstale for 10.trinn. Han er selve limet i kollegiet, sier rektor. Han fikk seg en kvinnelig MOT-makker i 2021. Nå er de en FIN duo som sammen leverer år etter år meget høye score på MOT-undersøkelsen. I år er skolen nest best i hele landet.

Tilbakemelding fra ungdom:

 • Det er gøy og MOT gjør at klassen får bedre klassemiljø.
 • Jeg synes at alle lekene gjør sånn at det blir et bedre miljø. Samtalene
  synes jeg fungerer veldig bra, fordi at alle får lov til å snakke.
 • MOT for meg har vært timer jeg har sett fram til, og timer hvor jeg
  har ledd, blitt bevisst på flere ting og timer hvor jeg har fått en syn på
  hvordan det kan være for andre.
Region Møre og Romsdal

Ellingsøy ungdomsskole, Ålesund kommune

Begrunnelse:

En stabil og god MOT-skole, og som regionleder opplever jeg at samarbeidet fungerer godt og relasjonen er god. Man får en god energi når man besøker skolen, man blir møtt med et hei og et smil. MOT er også synlig i korridorene, samt har skolen et stort eget MOT-rom som er tilgengelig for elevene. Skolen gjennomfører programmet på en god måte, de viser kontinuitet og har levert MOT-undersøkelsen hvert år siden oppstart, med stabile og gode resultater.

Lærerstanden er også investert i MOT, de svarer godt på lærerundersøkelsen. De har en rektor som er veldig opptatt av å bygge kultur, en koordinator som er positiv, pliktoppfyllende og løsningsorientert, og sammen med rektor skaper de et godt eierskap til MOT sammen med resten av det lokale MOT-laget. De gjør en veldig god jobb i rekruttering av unge MOTivatorer, og de forvalter de små ressursene sine på en forbilledlig måte.

Tilbakemelding fra ungdom:

 • Det som har fungert bra er ledernes utstråling i mot. Det at MOT-personene er så glade og tålmodige med oss betyr mye og hjelper. Mot er en viktig ting, som MÅ være på alle skoler. Det er bare
  positive ting med mot.
 • Jeg syntes mot er bra for ungdommen fordi det gjør oss mer
  selvstendige og gjør oss modigere til å ta egne valg.
 • MOT er perfekt.
Region Vestland

Åstveit ungdomsskole, Bergen kommune

Begrunnelse:

Skolen har en flott gjeng med voksne som bruker MOT-programmet som et av sine verktøy for å nå inn, og påvirke ungdom til å ta gode valg. Ledelsen på skolen eier programmet og heier på de som gjør jobben i klasserommene. Programmet blir utnytta og skolen er særs gode på å se muligheter utover det som ligger i oppskriften.

Kjærligheten til ungdom, både de som lever livet på en rosa sky, de midt i mellom og de som strever, er drivkraften til denne fine gjengen. Kort fortalt, dette er en inspirerende, mulighetsfokusert og energisk gjeng.

Tilbakemelding fra ungdom:

 • Det eg mener har fungert bra med mot er øvelsene, et eksempel er øvelsen
  lommelykten. Den illustrerer veldig fint hvordan man skal se på det bra og
  ikke det dårlige i livet/ rommet til mennesker. Den har f.eks hjulpet meg og
  komme ut av en tung periode.
 • Jeg synes mot er veldig bra! Personlig synes jeg at det har bidratt til et mye
  bedre klassemiljø og bedre samhold i klassen.
 • Vi blir påminnet om å ta vare på hverandre.
 • Det er gøy med leker, å være i bevegelse osv. Fint å lære om de andre i
  klassen.
Region Rogaland, Agder, Vestfold og Telemark

Tveten ungdomsskole, Porsgrunn kommune

Begrunnelse:

Elvene gir år etter år en tilbakemelding på hvor betydningsfullt det er å ha MOT-timer. Her får elevene det de skal og MOT-arbeidet gjennomføres med kjærlighet, oppriktighet og omsorg. Om andre skoler i området har behov for hjelp med MOT-økter, stepper denne skolen inn og hjelper der det trengs. Jeg er sikker på at MOT-teamet her satt spor hos elevene, og flere spor skal settes.

Tilbakemelding fra ungdom:

 • Jeg mener at mot har fungert bra for meg, pga de får meg til å tenke
  annerledes om hvordan andre kan ha det i hverdagen som jeg ikke ser.
  Mot har fått meg til å tenke mer på andre og hvordan de kanskje har det
  utafor skolen der jeg ikke ser dem.
 • Mange som kan ha det dårlig kan føle seg mye bedre. Det å si hyggelige
  ting til en person kan endre hele dagen til personen.
 • Jeg mener at mot har fungert bra fordi lekene er engasjerende og det er
  morsomt å være med på dem.
Region Viken og Innlandet

Kirkeparken vgs, Viken fylkeskommune

Begrunnelse:

Denne skolen har inspirert og utviklet mange robuste ungdommer. Ikke bare fordi de er en stor skole med mange elever, men også fordi de har vært en MOT-skole i over 20 år. Skolen har de siste årene scoret godt på MOT-undersøkelsen og har jobbet godt, både på systemnivå og ikke minst ut i øktene.

MOT-coachene har unike gode kvaliteter og de leverer av seg selv og det vises godt utad at ledelsen står støtt bak MOT-coachene. Ekstra kult er det at det er helt naturlig for skolen å gjennomføre MOT-økter på engelsk når de har vært vertskap eller vært på besøk i andre land gjennom Erasmus-prosjektet.

Tilbakemelding fra ungdom:

 • De bidrar til et bedre og mer morsomt klassemiljø.
 • Mot har skapt en bra stemning i klasserommet, mens den har vært
  nyttig og lærerikt om livet.
 • Det har vært veldig motiverende og en stor positiv opplevelse for
  den psykiske helsen. Det er også bra at man får morsomme timer
  innimellom.
 • Vanlig skoledag som setter andre perspektiver på ting og får fram
  positive sider i folk. Mange får ikke høre positive kommentarer så
  ofte så det er bra med de skrive lekene så alle får faktisk høre at
  de betyr mye.
Region Oslo og Akershus

Vollen ungdomsskole, Asker kommune

Begrunnelse:

Siden skolen inngikk samarbeid med MOT i 2019, har engasjementet vært stort. Til og med under pandemi gjennomførte de alle MOT økter som var planlagt. «Dette er jo økter de trenger nå» ble sagt av skolens MOT-coacher. Skolen har en egen spesialavdeling der de på en forbilledlig måte er opptatt av å inkludere alle elevene i MOT-programmet. Rektor har stort eierskap til MOT og sørger for at programmet er godt befestet i skolens årsplaner. MOT-teamet er solid og MOT-coachene har et stort hjerte for elevene sine. De har også deltatt på alle MOTs ildsjelsamlinger siden starten, et tydelig bevis på at forankringen er på plass.

Tilbakemelding fra ungdom:

 • Jeg synes MOT er bra fordi det lærer oss om det å ta vare på og å bry oss
  om andre. Jeg mener det å blande inn morsomme leker i undervisningen
  inspirerer oss til å følge med i timen.
 • Jeg mener MOT har vært gøy og bra for vårt skolemiljø. Jeg liker at vi har
  vært sosiale og at vi har lært om viktige ting vi aldri kommer til å glemme.
  Jeg synes både miljøet og lærerne har vært åpne og sosiale.
 • Det som har fungert bra er kanskje poenget bak alle lekene. De har ikke
  kommet frem direkte, men alle skjønte poenget når læreren fortalte rundt
  det. Slik tror jeg at det satte seg i hjernen til de fleste.
 • Jeg synes det har funket bra å ha disse mot øvelsene. Det er veldig koselig og lærerikt. Jeg mener også at en økt ikke påvirker så mye, men mange
  økter som vi har hatt påvirker og gjør en forskjell.