– MOT gjør at vi har det bedre sosialt på skolen

Flere ungdommer enn de har elever på ungdomsskolen møtte opp på MOTs aktivitetskveld på Abel skole.
IMG_8757

Abel skole har 85 elever på skolen, men på torsdag møtte over 100 ungdommer på aktivitetskvelden MOT-teamet og frivillige organisasjoner arrangerte for ungdom i kommunen. MOT-koordinator og mangeårig MOT-coach Torill Sletten står i spissen for arrangementet.

– Det handler om å komme sammen og gjøre mye gøy, uten at man trenger å prestere så mye. Det vi synes er så fint her i Gjerstad, er at vi kan samarbeide så godt på tvers med lag og foreninger. Vi blir et så stort lag når vi slår oss sammen, slik at det er ikke så vanskelig å få til et arrangement. Alle gjør sin del også bare skjer det, og det er så artig. Ungdommene sier at dette er en arena man ikke må prestere, det er lavterskel og for alle.

Kvelden startet med oppvisningshow fra trialklubben
Et godt samarbeid på tvers i kommunen

I samarbeid med flere lag og foreninger som trialklubben, idrettslaget, 4H, skolekorpset, sto også kommunen i spissen for å få til dette arrangementet.

Rundt 20 forskjellige aktiviteter var i sving, hvor ungdommene måtte gjennomføre fem aktiviteter for å være med i trekning av flotte premier på slutten av dagen. Premiene var sponset av lokalt næringsliv, og her var det alt ifra høyttalere, headset, gavekort fra pizzabakeren, nettbrett og capser.

– Alle her i Gjerstad har så tro på MOT, det er noe alle stiller seg bak og tenker det er positivt å bidra til. Kommunen med ordfører og rådmann har tro på MOT og verdiene, og stiller også opp selv på arrangementene. Det å ha støtte og forankring i hele kommunen hjelper mye.

Fem aktiviteter måtte få stemplet som gjennomført for å bli med i trekning av store premier.

Gjerstad kommune og Abel skole har i mange år jobbet med MOT og har etter hvert fått programmet godt integrert i hverdagen, hvor også elevene tar i bruk MOT-verktøy i vokabularet.

– Jeg hører elevene for eksempel si «her i klassen her er vi god på å ikke følge saueflokken», eller bruke begrepene «flybensin», «ryggsekken», og det å være oppmerksom på hvordan folk har det. «Dere har «prenta» det inn i hodet på oss» sier de. Vi har jobbet med MOT i mange år, og her på skolen er personalet positive og har stor tro på MOT. Det er aldri noen spørsmål når vi skal ha en MOT-økt. Når mattelæreren skriver at MOT er viktigere enn matte, så er jo det gøy, sier Torill.

MOT-coacher: Torill Sletten og Malin Ommundsen trekker ut heldige vinnere.
– Vi tror ikke at det er tilfeldig

Malin Ommundsen er også MOT-coach på skolen, og mener det er sammenheng med MOT-arbeidet på skolen og resultatene de får på ungdata-undersøkelsen.

– Vi tror jo at MOT har noe å si på ungdata-undersøkelsen i kommunen der vi ligger godt an i forhold til resten av landet på mange området. Vi tror jo ikke at det er helt tilfeldig. Det var noen 10. klassinger her som fortalte om venner de har på andre skoler rundt her, og vi ser at vi har et helt annet miljø. De sa at hadde de selv dratt på fest og drukket seg fulle, ville nok andre sett litt rart på de her. Og det kan jo være litt spesielt å høre fra en 10. klassing.

Ungdommene vil ha mer av dette

Ungdommene Magomed, Henok og Ingrid er enig i at dagen har vært veldig bra.

– Det har vært veldig gøy. Mange bra aktiviteter, veldig bra sosialt arrangement. Veldig bra av MOT, og snille bedrifter som bidro med premier. Vi vil ha mer av det her. MOT er bra å ha, og det gjør mye for folk. Det gjør noe med miljøet vi har her på skolen. Det gjør det sosiale bedre. Også er Toril og Malin flinke MOT-coacher da, skryter ungdommene.

Noen heldige vinnere: Magomed, Henok og Ingrid.
Imponert regionleder

Regionleder Marte Siljan Lind tilbrakte hele kvelden sammen med ungdommene på aktivitetskvelden, og skryter også av MOT-teamet på Abel-skole.

– Det har vært en sann glede å få lov til å tilbringe dagen her i dag. Jeg er mektig imponert over det samarbeidet som ligger til grunn i denne kommunen. De jobber godt i alle ledd, og alle jobber for at ungdommene her skal ha gode oppvekst vilkår. Det som er spesielt fint er at samfunnet jobber mot et felles mål, der målet er at ungdommen skal ha det gøy, være trygge og vokse opp med gode verdier. Da er det ikke så overraskende at de får fantastiske resultater på MOT-undersøkelsen og elevundersøkelsen. Jeg har pratet med mange ungdommer fra Abel skole, og et fellestrekk er at de er glad i medelever, de voksne og skolen sin.

– Må ha trua

Torill Sletten mener en nøkkel med å lykkes å få MOT til å bli godt integrert i lokalsamfunnet, er rett og slett at man må ha trua på det.

– Vi har trua på MOT, og man må ha trua på det. Når man har trua på det så blir det bra. I forhold til min jobb som helsesykepleier går MOT som verktøy rett inn i mine retningslinjer i forhold til jobben jeg skal gjøre, og også jobben lærerne skal gjøre. Det passer så godt inn. MOT utvikler seg hele tiden, og det er revideringer av manus og man følger med på det som skjer i samfunnet. Og selv om manusene er strukturerte, er det rom og mulighet for at vi kan vinkle en del ting i forhold til hva som passer for vår skole og den enkelte klasse.

– Det er ikke vanskelig å tro på MOT når du hører ungdommene snakke om det. Når vi leser igjennom brevene elevene skriver om hva MOT har gjort for de på slutten av 10. klasse, så blir vi jo rørt og mange ganger overrasket over hvor betydningsfullt det har vært for enkelte, avslutter Sletten.