Mobbefri MOT-skole: – Elevene liker og responderer veldig godt på MOT

Rektor Gerd Staverløkk ved Rennebu barne- og ungdomsskole forteller at skolen har lært å ha mer fokus på inkludering enn mobbing - gjennom MOT-øktene på skolen.
Rektor Gerd Staverløkk ved Rennebu barne- og ungdomsskole

Rennebu barne- og ungdomsskole følger elevene fra de starter i 1. klasse og til de går ut av ungdomsskolen i 10. trinn. Rektor Gerd Staverløkk tror det er flere faktorer som førte til at ingen elever oppga at de ble mobbet i elevundersøkelsen blant 7. og 10. trinn i 2021.

– Som Bjørg-Elin fra MOT Norge sa på et foreldremøte i går; det handler ikke så mye om mobbing, men om inkludering, påpeker Staverløkk og utdyper:

– Vi må lære elevene å bli kjent med hverandre på en god måte, ha fokus på det positive i stedet for det negative og skape arenaer hvor inkludering er sentralt.

MOT er viktig for miljøet

Rektoren forteller at elevene ved Rennebu barne- og ungdomsskole opplever at MOT-øktene har gjort det enklere for dem å ta opp ting i klassen og å snakke med medelevene.

– Elevene liker og responderer veldig godt på MOT. De sier selv at de liker MOT-øktene godt fordi de får utfordret måten de tenker på. Elevene blir med bevisst på fellesskapet og hvordan de er i forhold til hverandre, sier Staverløkk.

Hun er ikke i tvil om at de faste MOT-øktene med dyktige MOT-coacher har stor betydning for miljøet på skolen.

– Det at elevene blir presentert for det samme verdigrunnlaget og deltar i de samme refleksjonene skaper et felles språk. Elevene opplever at det er lettere å ta tak i ting og at det er lettere å snakke med andre medelever, påpeker rektoren.

Roser de ansatte

Regionleder for Trøndelag Rune Olsen i MOT Norge.

Rennebu barne- og ungdomsskole har vært MOT-skole siden høsten 2020. Regionleder for Trøndelag Rune Olsen i MOT Norge synes tallene fra elevundersøkelsen er svært positive og roser de ansatte for den gode jobben de gjør.

– Gerd er en unik positiv, engasjert og dyktig rektor med gode lederegenskaper. Skolen har også en engasjert personalgruppe som vil elevenes beste. De er gode på å se elevene og de andre ansatte. Humor og positiv innstilling blant de ansatte smitter over på elevene, som igjen er med på å skape trygge inkluderende klassemiljø, mener Olsen og legger til:

– Dessuten har de fire veldig dyktige MOT-coacher som har godt eierskap til MOT og som lykkes med å nå inn til ungdommen med budskapet.

Jobber systematisk

Rektor Staverløkk forteller at skolen jobber systematisk for å gi elevene en god og trygg hverdag. Hun trekker frem tilstrekkelig antall ansatte på jobb med god kompetanse, fagarbeidere som er tett på elevene og at skolen ikke bruker vikarer som viktige faktorer.

– Vi bruker også et kartleggingsverktøy for å se om elevene har gode relasjoner til lærerne og medelevene og hvem som ikke har gode relasjoner til noen, for å fange det opp på et tidlig stadium, forteller Staverløkk og påpeker viktigheten av å ha et godt rammeverk som fungerer:

– Du kan ha mange gode intensjoner, men uten et rammeverk forsvinner det. Vi bruker MOT-systemet som gir oss et godt rammeverk og ikke minst dyktige ressurspersoner som følger det opp.

Et godt råd

Staverløkk forteller at skolen prioriterer å arrangere sosiale aktiviteter både på tvers av klasser og trinn for å bygge gode relasjoner, noe hun mener ikke kan skapes i vanlige skoletimer. Videre understreker hun at det er viktig å ta tak i utfordringer med én gang de oppstår og ikke tro at det går over av seg selv.

– Det er ikke til å stikke under en stol at det du får tilbake fra MOT i form av ressurser og kapasitet, er så mye mer enn det du betaler for. Det går ikke an å snakke om en kostnad i en slik sammenheng.

Rektoren har et godt råd til andre skoleledere som er nysgjerrig på hvordan Rennebu barne- og ungdomsskole har klart å få til et godt og mobbefritt miljø blant elevene.

– Vær en synlig skoleleder! Jeg er veldig ofte i klasserommene, så jeg vet hva som rører seg. Jeg kjenner elevene og jeg vet hva lærerne snakker om. Det gjør at jeg kjenner på kroppen at resultatene fra elevundersøkelsen faktisk stemmer.