Bruker fotballen til å forebygge psykiske vansker

SåleVending ønsker å bruke fotballen til å forebygge ekskludering og utjevne forskjeller. Med MOT Norge og OBOS på laget – fikk ungdommene endelig en etterlengtet fotballcup i Vallhall.
NattCup i Vallhall med SåleVendig, MOT Norge og OBOS.

Etter to år med pandemi ønsket SåleVending med Erik Rosland og Kamal Saaliti i spissen å skape en felles samlingsplass for ungdommer i Oslo. I midten av april samlet duoen 450 ungdommer til natt-cup i Vallhall.

– Vi vet at det er et stort behov for arenaer der ungdom kan treffes på tvers av bydeler og gjøre noe hyggelig sammen, oppleve mestring, danne nye bekjentskaper og ikke minst bli sett, forteller Rosland i Sålevending.

Sosial samlingsplass

Organisasjonen jobber for å forebygge ekskludering og fremmer inkludering blant barn og unge. Rosland forteller at tanken bak SåleVending er å skape en forskjell og utjevne forskjeller. Derfor arrangerer SåleVending store turneringer slik at ungdommer kan møtes i et stort felleskap.

– Mange ungdommer i Oslo har enten ikke råd eller lyst til drive med organisert idrett, men de ønsker å være med på lavterskel tilbud som denne turneringen som er 100 prosent gratis og ikke legger så mye press på ungdommene, sier Rosland og påpeker at cupen er for alle:

– Denne cupen samler også en del ungdommer som ikke nødvendigvis har lyst til å spille, men kun ønsker å være med for å se på og få seg en matbit og litt drikke.

– Fellesskapet betyr mye

Det var liten tvil om at de nesten 500 ungdommene i Vallhall satte pris på fotballturneringen etter en krevende pandemi. En av ungdommene, Sami Mohamed Abdi, forteller at han og de andre ungdommene setter stor pris på at de voksne arrangerer en slik turnering etter to år med hjemmeskole.

TAKKNEMLIG: Sami Mohamed Abdi setter veldig stor pris på alle frivillige som bruker fritiden sin på ungdommene i Oslo.

– Jeg tror det betyr mye. Vi møter mange mennesker. Jeg ser mange som smiler, vi får mat, vi samler ungdom fra hele byen. Vi har fotball til felles og det gjør at vi blir «samlet», sier Abdi.

Han spilte ikke selv, men var en god støttespiller for ungdommene som spilte, bidro med godt humør og plukket søppel frivillig.

– Det har vært ganske kjedelig å være hjemme. Vi har kun hatt kontakt via nett. Jeg har spilt mye mer playstation enn vanlig. Det var stressende med hjemmeskole. Man ble deppa av stadig nye nedstengninger. Denne cupen er etterlengta, og jeg får flashback til Norway Cup. Fellesskapet betyr mye for oss ungdommer.

Viktig budskap

MOT Norge jobber for å utvikle robuste ungdommer som inkluderer alle. Derfor var det ingen vanskelig avgjørelse å si ja til natt-cup med SåleVending da de ønsket å ha med MOT på laget.

– Vi jobber forebyggende med fokus på robusthet og inkludering, så det var naturlig for oss å bidra på et arrangement der ungdom møtes på tvers av bygrenser og bakgrunn, sier næringslivsansvarlig Gunvor Østgaard og regionleder for Oslo og Akershus Anne Kine Lien-Koot i MOT Norge.

– Mange av ungdommene som deltok har MOT på sin skole, både i Oslo og Stor-Oslo. Vi opplevde et enormt felleskap, glede og inkludering. Dette var et etterlengta sosialt møtepunkt for alle de som var tilstede. Tusen takk til SåleVending, alle frivillige, OBOS og ikke minst ungdommene for at det ble så bra, roser Østgaard og Lien-Koot.

FELLES VERDIER: Lærer og MOT-coach Mohammed «Moa» Abdellaoue (f.v.), regionleder for Oslo og Akershus Anne Kine Lien-Koot i MOT Norge, Erik Røsland fra SåleVending, næringslivsansvarlig Gunvor Østgaard i MOT Norge og MOT-coach Kamal Saaliti i SåleVending.

Forebygge psykiske vansker

Kamal i Sålevending er ikke i tvil om viktigheten av å få med MOT Norge på et slikt arrangementet.

– Jeg som MOT-Coach vet hvor viktig MOT er for våre ungdommer, og hvor bra de responderer på MOT sine verdier, og derfor er det en glede for oss at dere er med oss og sprer budskapet til glade ungdommer, sier Kamal og påpeker at et slikt arrangement har trolig en rekke positive ringvirkninger.

– Ungdom er på sitt aller lykkeligste når de samles på slike arrangementer, og da er det en perfekt anledning til å danne relasjoner, forebygge ekskludering, utjevne forskjeller og sist, men ikke minst så er det en veldig fin anledning til å forbygge psykiske vansker, sier Kamal.

VIKTIG MØTEPLASS: Tanken bak SåleVending er å utjevne forskjeller. Derfor arrangerer SåleVending store turneringer, som her i Vallhall, slik at ungdommer kan møtes i et stort felleskap – helt gratis.

Fotball som inkluderingsarena

Sammen med MOT Norge var OBOS en viktig bidragsyter under natt-cupen i Vallhall. Sponsorsjef Rasmus Aarflot i OBOS Oslo påpeker at OBOS legger stor vekt på å skape lokalmiljøer som er gode å bo, arbeide og leve i. Derfor var det også et naturlig valg for OBOS å være til stede i Vallhall.

– Sålevending er et godt eksempel på dette gjennom hva to ildsjeler på frivillig basis uten noen form for finansiering i utgangspunktet kan få til, der de igangsetter konkrete tiltak og arrangement rettet mot en målgruppe som faller utenfor det organiserte tilbudet innen idrett og kultur, sier Aarflot og legger til:

– Ungdommen trenger fysiske og sosiale møteplasser, levende nærområder, i trygge omgivelser som sikrer gode og positive opplevelser. Her er fotballen et godt redskap, og kanskje best på sosial inkludering, integrering og det å bygge bro mellom miljøer.