MOT Norge vant gjev pris: – En fantastisk anerkjennelse

MOT Norge vant «Gi rasisme rødt kort»-prisen for sitt langvarige arbeid med fokus på integrering, samhold og bekjempelse av rasisme.
Gi rasisme Rødt kort prisen

MOT Norge jobber forebyggende for å motvirke samfunnsutfordringer som mobbing, utenforskap og psykiske vansker. MOT har som mål å styrke ungdoms robusthet, livsmestring og mot. For sitt arbeid gjennom 25 år – vant MOT Norge Gi rasisme rød kort-prisen for 2021.

– En fantastisk anerkjennelse for MOTs arbeid. Vårt ønske er å bidra til et varmere og tryggere samfunn gjennom å utvikle robust ungdom, som inkluderer alle. Denne prisen blir en motivasjon på veien, og en bekreftelse på at jobben som gjøres rundt omkring på skolene som benytter MOTs programmer er viktig, sier leder for kjerneaktivitet Wenche Loktu Skauge i MOT Norge.

Se juryens begrunnelse nederst i saken!

Integrering og samhold

STOLT: Leder for kjerneaktivitet Wenche Loktu Skauge forteller at Gi rasisme rødt kort-prisen betyr mye for MOT Norge.

Gi rasisme rød kort er et samarbeid mellom NISO og Norsk Folkehjelp – hvor integrering, samhold og bekjempelse av rasisme, mobbing og andre former for forskjellsbehandling er svært sentralt. Gi rasisme rødt kort-prisen deles ut av LO – og er en hyllest til en person eller organisasjon som har gjort noe ekstra for å skape et enda varmere og bedre samfunn.

– MOT ønsker styrke ungdoms mot og robusthet, og gi dem verktøy til å håndtere livets oppturer og nedturer. Samtidig trener vi dem på å løfte blikket, se menneskene rundt seg og ta ansvar for å inkludere alle. At dette blir lagt merke til betyr mye for oss, for da kan vi bevisstgjøre enda flere, sier Skauge.

– En meget verdig prisvinner

Prosjektleder Peter Werni i NISO forteller at NISO, gjennom Gi rasisme rødt kort-kampanjen, og MOT Norge, har det samme verdigrunnlaget – og at begge organisasjonene jobber for et varmere og mer inkluderende samfunn.

– MOT har jobbet med svært viktige verdier gjennom 25 år, og er en meget verdig prisvinner. I de siste 12 årene har det vært et veldig fint samarbeid mellom NISO, Gi rasisme rødt kort-kampanjen, og MOT Norge – når det gjelder Norway Cup, MOT-prisen og MOT-ambassadørene. Det er LO som hvert år deler ut prisen, og det er vi veldig stolte av , sier Werni og legger til:

– Vi gratulerer så mye med jubileet og prisen. På vegne av LO, GRRK og NISOs medlemmer – denne gang fikk vi ikke delt ut prisen fysisk på grunn av pandemien, men vi gleder oss til å ta i mot MOT-gjengen under NISO Awards på senhøsten.

Bruker idretten

MOT ble i sin tid startet av toppidrettsutøvere som ønsket å bruke sin posisjon til å til forebygge sosiale samfunnsproblemer. Skauge i MOT Norge forteller at organisasjonen er veldig stolte av sitt samarbeid med idretten.

– Vårt fokus der er å bevisstgjøre idrettsprofilene på hvor stor påvirkningskraft de har, du kan ikke velge om du er en rollemodell eller ikke når du har et kjent fjes – du påvirker uansett.

Nå har samarbeidet med idretten blitt utvidet. Sammen med Norsk Toppfotball har MOT Norge startet prosjektet «Det krever MOT å si #STOPP».

Freddy dos Santos og Daniel Getaneh Hatland
VIL BEKJEMPE RASISME: Freddy dos Santos i Norsk Toppfotball og prosjektleder for «Det krever MOT å si #STOPP» Daniel Getaneh Hatland ønsker å bidra til en holdningsendring.

Skauge i MOT Norge forteller at de ønsker å trene ungdom på å tørre å si fra om de observerer eller opplever hets og hatytringer på idrettsarenaen.

– Vi har med oss mange toppklubber innenfor fotballen, og flere fantastiske rollemodeller som ønsker å utgjøre en forskjell. Det viktigste for oss er ikke idrettslige prestasjoner, men hvordan man tar vare på menneskene og bygger trygge inkluderende kulturer også på fritidsarenaen, påpeker Skauge.

Juryens begrunnelse for Gi rasisme rødt kort-prisen:

Gi rasisme rødt kort er et samarbeid mellom NISO og Norsk Folkehjelp – der integrering, samhold og bekjempelse av rasisme, mobbing og andre former for forskjellsbehandling er svært sentralt.

Gi rasisme rødt kort-prisen er et samarbeid med LO der man ønsker å sette pris på en person – eller organisasjon som har gjort noe ekstra for å skape et enda varmere og bedre samfunn. Fokus på integrering, samhold og bekjempelse av rasisme, mobbing og andre former for forskjellsbehandling er svært sentralt i arbeidet.

Årets prisvinner feirer 25 års jubileum i år. Siden oppstarten har de jobbet for å fremme gode holdninger spesielt blant barn og unge.

Idretten er en viktig arena for prisvinneren – mange av våre medlemmer har – eller har hatt – ambassadør-roller for organisasjonen.

NISO og Gi rasisme rødt kort-kampanjen – har samarbeidet gjennom mange år med prisvinneren – i forbindelse med MOT-pris, Norway Cup og STOPP-kampanjen.

Vi gratulerer MOT Norge med Gi rasisme rødt kort-prisen!