I 25 år har MOT styrket ungdom

Helt siden MOT ble lansert 22. februar 1997 har vi jobbet for å utvikle trygge klassekulturer og robuste ungdommer, som inkluderer alle.

Gruppebilde_MOTNorge

MOT Norge arbeider med å motvirke samfunnsutfordringer som mobbing, utenforskap og psykiske vansker. MOT har som mål å styrke ungdoms robusthet, livsmestring og mot. Dette gjøres gjennom MOTs programmer som har vært i bruk i norske skoler siden 1997. Leder for MOT-camp Rune Skanke har jobbet i organisasjonen i snart 23 år. Han er ikke tvil om hvorfor MOT når inn til ungdommen.

Rune Skanke
Leder for MOT-camp Rune Skanke i MOT Norge.

- Jeg tror at MOTs x-faktor er at vi når inn til ungdommenes hjerter. MOT er enkelt, det er lett å kjenne på at MOTs budskap er viktig for dem. MOT fokuserer på det positive. Vi snakker mer om adferden vi vil ha mer av, fremfor å arrestere adferd vi vil ha mindre av. MOT driver ikke med pekefingerlærdom, sier Skanke og legger til:

- For å ha god dialog med ungdommene må de ha tillit til at MOT er på lag med dem og at vi vil dem vel. Det handler om å bevisstgjøre ungdommene på viktigheten av å bry seg om de rundt seg, og det å vite at man kan påvirke menneskene rundt seg - og så inspirere dem til å ville påvirke positivt.

I dag tilbyr 287 ungdom- og videregående skoler over hele landet MOT-programmer til sine elever. Noe som betyr at hele 71 083 elever har MOT på timeplanen.

Lansert under VM på ski

Det var de to olympiske skøyteløperne Atle Vårvik og Johann Olav Koss som tok initiativet til å starte det vi i dag kjenner som organisasjonen MOT Norge.

Vårvik og Koss ønsket å forebygge sosiale samfunnsproblemer ved å styrke ungdommenes livskvalitet, selvfølelse og mot, samt gjøre dem i bedre stand til å ta egne valg, stå opp for egne verdier og ta vare på de som er utenfor og annerledes. Med seg på laget fikk de daværende proffsyklist Dag Otto Lauritzen og fotballspiller Rune Bratseth og stiftet organisasjonen MOT.

Under VM på ski i Trondheim i 1997 ble MOT lansert. De første MOT-coachene ble utdannet i juni-august 1997 – og i oktober samme år fikk de første ungdommene oppleve MOT-økter i klasserommet.

MOT Norge skaper robuste ungdommer som inkluderer alle
MOT skaper robuste ungdommer som inkluderer alle. Foto: Connor Bryan

- Åpner seg om vanskelige tema

Målet med MOTs programmer er å styrke den enkelte ungdoms robusthet, og å bidra til klassemiljø og skolekulturer der alle blir inkludert. I MOT-øktene i klasserommene er opplevelse noe av det viktigste, skal vi tro lederen for MOT-camp.

- I ei MOT-økt er det mye lek og moro, og vi har samtidig mange gode og dype samtaler. Det er viktig å bli godt kjent med medelever for å tørre å være seg selv. Tilliten til MOT-coachen og klassen er enormt viktig. Ungdommene tør i større grad å åpne seg om vanskelige ting, og blir flinkere til å se hverandre. Ungdommene får trent på verktøy som gjør dem flinkere til å se etter det som er bra i seg selv og andre, forteller Skanke.

Han legger ikke skjul på at MOT har betydd en stor forskjell for mange ungdommer i løpet av de siste 25 årene.

- Det er så kult når ungdom oppdager hva som er viktig og riktig for dem selv. I det øyeblikket en ungdom også forstår at de har et ansvar for hvordan de andre har det på skolen har vi gjort noe viktig. Jeg har fått hundrevis av brev fra ungdom, der de takker MOT for at de har lært om verdier og trent på hvordan de skal stå for dem.

Hva er MOT-effekten?

MOT er opptatt av å jobbe i forkant slik at unge mennesker blir mer robuste og bedre rustet til å håndtere problemer når de oppstår. Vi i MOT Norge har en positiv tilnærming og har mer fokus på løsningen enn problemet.

Vi tror nøkkelen til å skape et varmere og tryggere samfunn, er å utvikle robuste ungdommer og klassekulturer hvor alle er inkludert. For å klare å involvere ungdommene og å skape engasjement i klassen – tar vi ungdom på alvor.

Lyst til å vite mer om MOTs programmer? Her finner du informasjon om de ulike programmene