Trenger du noen å snakke med?

Det finnes flere hjelpetelefoner og nettsider med døgnåpen chat til deg som ønsker å snakke med noen - enten det gjelder deg selv eller noen du kjenner.
Hjelpetelefoner

Livet kan i perioder være utfordrende og tøft. Vi i MOT Norge ønsker å hjelpe deg til å ha mot til å leve, også når livet er vanskelig. Vi tror det hjelper å snakke om det – enten med noen du kjenner eller men noen som kan gi deg råd og informasjon. Derfor ønsker vi å dele Norsk Psykologforening sin liste over hjelpetelefoner og nettsider her:

Mental Helses hjelpetelefon: 116 123

Hjelpetelefonen er et døgnåpent telefontilbud. Hjelpetelefonen har også tjenesten sidetmedord.no med døgnåpen chat.

www.hjelpetelefonen.no

Kirkens SOS: 22 40 00 40

En døgnåpen krisetjeneste også på helligdager. Kirkens SOS tilbyr en anonym og uforpliktende samtale på krisetelefonen eller kontakt via chat på nettsidene.

www.kirkens-sos.no

Foreldresupport: 116 123 (tast 2)

Foreldresupport er en døgnåpen telefon- og chattetjeneste for omsorgspersoner som trenger hjelp, veiledning eller har behov for å lufte tankene sine med noen. Det er veiledere fra Mental Helses hjelpetelefon som svarer på henvendelsene.

www.foreldresupport.no

Foreldrestøttelinjen: 905 70 575

Voksne for Barn tilbyr rådgivning om barn og unge på polsk, litauisk og russisk til østeuropeiske foreldre i Norge. De gir råd på telefon tirsdager kl.16-19 og på e-post. Organisasjonen har også andre tilbud som skal bidra til god psykisk helse og trygge oppvekstvilkår for barn.

https://vfb.no/foreldrestottelinjen/

Littsint.no

En hjemmeside for foreldre som ønsker å jobbe med sinnemestring.

Littsint.no

Alarmtelefonen: 116 111

Telefonen er for barn som blir utsatt for omsorgssvikt, vold og overgrep. Også voksne som er bekymret for barn og unge, kan ta kontakt med sentralen. I forbindelse med koronasituasjonen er telefonen døgnåpen.

www.116111.no

Tilbud til barn og unge

Barn og unge som trenger noen å snakke med kan ringe til Røde Kors-telefonen for barn og ungdom: 800 33 321.

Det er også mulig å sende melding eller chatte via nettsidene: www.korspahalsen.no , Mental Helses www.sidetmedord.no eller Blå Kors sin tjeneste www.snakkompsyken.no

Barn og unge som har foreldre eller andre nær seg med rusmiddelproblemer kan kontakte organisasjonen Barn av rusmisbrukere (BAR). De tilbyr anonym chat gjennom tjenesten BarSnakk: www.barnavrus.no

Barnevernet

Barnevernet.no er en nettressurs som skal gjøre det enklere å finne relevant kunnskap om barnevernet. Du finner informasjon om barnevernvakter og barneverntjenester i alle kommuner og hvordan du melder din bekymring til barnevernet.

www.barnevernet.no

Vern for eldre: 800 30 196

Alle over 62 år som er utsatt for overgrep, kan ringe for å få råd, veiledning og hjelp. Også pårørende eller andre som har mistanke om overgrep mot eldre kan ringe den nasjonale kontakttelefonen mandag-fredag kl. 09-15.

https://www.vernforeldre.no/

Vold- og overgrepslinjen: 116 006

En døgnåpen hjelpelinje for deg som opplever vold i nære relasjoner.

www.volinjen.no

Senter for seksuelt misbrukte menn: 22 42 42 02

Selvhjelpsorganisasjon av og for menn som har vært utsatt for seksuelle overgrep som barn og ungdom, foresatte og partnere av utsatte menn. De har også tilbud til pårørende og venner av den utsatte.

www.ssmm.no

Dinutvei.no

Dinutvei.no er en nasjonal veiviser til hjelpetilbud, informasjon og kunnskap om vold i nære relasjoner, voldtekt og andre seksuelle overgrep og har en spørsmål- og svartjeneste. Målgruppene er både utsatte, utøvere og berørte.

www.dinutvei.no

Alternativ til Vold

Alternativ til Vold (ATV) er et profesjonelt behandlingstilbud til voksne og ungdom som utøver vold. ATV har også tilbud til voksne, barn og ungdom som har vært utsatt for vold i familien. ATV tilbyr råd, undervisning og veiledning til fagpersoner.

www.atv-stiftelsen.no

Rustelefonen: 08588

For deg som har spørsmål om rusmidler. Dette er en rådgivnings- og informasjonstjeneste drevet av Velferdsetaten i Oslo kommune. De tilbyr også chattetjeneste.

www.rustelefonen.no

Hjelpelinjen for spilleavhengige: 800 800 40

For personer som er avhengige av pengespill, eller deres pårørende.

www.hjelpelinjen.no

LPPs rådgivningstelefon for pårørende: 22 49 19 22

Drives av Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse og rus. Tilbyr rådgivning om pårørendes rettigheter og behov, og informasjon om hjelpeapparatet.

www.piosenteret.no

IVARETAs rådgivningstelefon for pårørende: 800 40 567

Rådgivningstelefonen drives av organisasjonen IVARETA – pårørende berørt av rus, og tilbyr rådgivning, støttesamtaler og annen informasjon som pårørende kan ha behov for.

www.ivareta.no

Rådgivning om spiseforstyrrelser: 948 17 818

For deg som har eller er i ferd med å utvikle en spiseforstyrrelse, eller deg som er pårørende.

www.nettros.no

Spiseforstyrrelsesforeningen: 22 94 00 10

For alle som på en eller annen måte er berørt av spiseforstyrrelser eller sliter med forholdet mat, kropp og vekt. Foreningen har egen informasjons- og rådgivningstjeneste.

www.spisfo.no

Arbeidslivstelefonen: 225 66 700

For deg som vil ha noen å snakke med om arbeidslivets små og store utfordringer. Drives av Mental Helse.

www.arbeidslivstelefonen.no

Mer informasjon om psykisk helse:

Brukerorganisasjoner

Flere brukerorganisasjoner utvider informasjonstilbudet til personer med kroniske sykdommer under koronapandemien. Se oversikt over hjelpelinjer her.

For pårørende