Utdanner robuste rollemodeller

Hvert år utdannes rundt 1000 flotte ungdommer til å bli Ung MOTivator - for å bidra til å inkludere de som står utenfor.
Ung MOTivator Åsane

Gjennom MOT Norges holdningsskapende programmer er målet å styrke den enkeltes robusthet og bevissthet, og fremme robuste og sterke relasjoner – som igjen bidrar til trygge klassemiljø, inkluderende skolekulturer og bærekraftige lokalsamfunn.

En av suksesskriteriene for å nå fram med MOTs verdier og budskap er ung-til-ung-formidling. Det gjør vi ved å utdanne noen utvalgte elever som har sterke verdier, er gode til å bry seg om andre og til å ta spesielt ansvar for et inkluderende miljø på skolen.

Viktige rollemodeller

– Unge MOTivatorer skal gå foran som gode rollemodeller på sin skole, og ikke være for opptatt av å skinne selv. De skal rett og slett være gode til å gjøre andre gode, sier leder for kjerneaktivitet Wenche Loktu Skauge i MOT Norge.

Hun forklarer at deres viktigste oppgave er å bidra til at alle på skolen føler seg inkludert.

– Det er derfor viktig å velge Unge MOTivatorer som viser mot til å bry seg og som tør å inkludere de som står utenfor.

Inkluderer alle

Rundt 1000 ungdommer fra ungdom- og videregående skoler utdannes årlig til å bli Unge MOTivatorer. Den aller viktigste oppgaven for en ung MOTivator å løfte blikket og se de rundt seg som trenger hjelp til å bli inkludert.

På ungdomsskolen har Unge MOTivatorer også en oppgave med å besøke 6. og 7-trinn på barneskolene. Formålet er å trygge overgangen til ungdomsskolen. Alle Unge MOTivatorer bidrar på MOTs forsterkningsdager, som blant annet MOT til å glede-dagen, og har daglig ansvar for å være gode rollemodeller på MOTs verdier.

God stemning i Åsane Arena

I november var 60 fantastiske ungdommer fra Austevoll, Samnanger, Åstveit, Kyrkjekrinsen, Breimyra, Mjølkeråen og Sandgotna samlet i Bergens nye storstue Åsane Arena for å utdanne seg til å bli Ung MOTivator.

– Vi har hatt en veldig fin samling i en utrolig flott hall. Her lå alt til rette for både faglig og sosialt påfyll. Ungdommene fikk prøvd seg både i turn, squash og ikke minst klatring. Dette ga oss fine pauser fra det faglige der en kunne oppleve både mestring og ikke minst å få stifte nye bekjentskap, sier regionleder for Vestland fylke Regina Njåstad Vestrheim i MOT Norge.

– Vi er særs fornøyde med samarbeidet med de flotte menneskene som driver hallen, legger regionlederen til.

Dette kjennetegner en Ung MOTivator:

  • God rollemodell på MOT til å bry seg og MOT til å si nei
  • God til å være seg selv
  • MOTiverer andre og «bygger» andre
  • Robust og sterk person inni seg, og i tillegg positiv og god til å inkludere andre
  • Er en dyktig og trygg formidler