Ny SUPER-satsing: Vil styrke klassemiljøet på barneskolen

Nå ønsker MOT Norge å tilby et tilpasset program for elever på barneskolen - for å bidra til å etablere et trygt, godt og inkluderende klassemiljø.
Elever ved Sveio skule

– Det er de 3 kjekkeste og mest givende timene vi har hatt dette skoleåret.

Tilbakemeldingen kom fra en lærer på en av de ti skolene som deltar i MOT Norges pilot for SUPER!!- et program for 1. til 4. klasse. 10 skoler fra hele landet er nå med i utprøving og utvikling av SUPER!!, og målet er at dette er et program som kan tilbys barneskoler og 1-10 skoler fra og med skoleåret 2022/2023.

Bakgrunnen for SUPER!! er blant annet tilbakemeldinger fra rektorer og andre skoleansatte som i flere år har ytret et ønske om at MOT Norge skal bidra også lengre ned på trinnene. Flere har sagt for eksempel «utfordringer vi tidligere så på ungdomstrinnet begynner nå allerede på mellomtrinnet».

Jobbe i forkant

MOT Norge har et prinsipp om å «Jobbe i forkant«, og dermed var det et naturlig valg å starte helt nede i småtrinnet.

Vårt mål er å bidra til å etablere et trygt, godt og inkluderende klassemiljø der undring, sosiale koder og inkludering står sentralt.

Med utgangspunkt i regnbuens syv farger jobber ungene med blant annet med følelser, empati, å være gode klassevenner, øve på selvhevdelse og selvregulering og ikke minst å bli kjent med egne SUPERegenskaper.

I likhet med de andre programmene i MOT vektlegger vi styrking av klassemiljøet og individet 50/50. Vi ønsker også å stimulere til undring og samskaping.

Konkrete verktøy

Foreldre blir også involvert gjennom egne videoer og forslag til samtaler med barna. Her er to tilbakemeldinger så langt:

– Vi bruker SUPER!! gjennom hele skoledagen. For eksempel etter friminutt: «Hvilke SUPERegenskaper brukte du i friminuttet i dag?». Vi har fått noe håndfast som vi kan bruke for å styrke klassemiljø og for å fokusere på positive sosiale ferdigheter.

– Regnbuen skapte en magisk refleksjon fra en elev i dag. Hun hadde vondt i magen, og snakket om hvor fint det var å se regnbuen når en var lei seg. Skatt var og med i fortellingen hennes. Etter hennes refleksjon om regnbuen var over, sa hun: Lærer, jeg har ikke vondt i magen lengre. En annen elev, helt på alvor, mente at hun hadde fått superkrefter som tok bort vondtet i magen. Det anerkjente vi alle.

SUPER!! er knyttet opp mot verdiene i overordnet del, FNs bærekraftsmål og nyere skoleforskning. Målet er å ha et ferdig produkt for 1. og 2. klasse for start høsten 2022 og for 1. til 4. klasse høsten 2024.

Vi retter en stor takk til SpareBank1 SMN som bidrar med midler til oppstarten av programmet!

Er du nysgjerrig på SUPER!! eller er det noe du lurer på? Send en mail til bjorgelin@mot.no.