Vil utvikle og styrke robusthet hos lærlinger

MOT Norge ønsker å styrke lærlinger til å være seg selv, bry seg om andre og stå opp for verdier gjennom programmet «Lærling med MOT».
Lærling med MOT

MOT Norge ønsker å styrke lærlinger til å være seg selv, bry seg om andre og stå opp for verdier gjennom programmet «Lærling med MOT».

Det er ingen hemmelighet at overgangen fra skole til arbeidsliv kan være en utfordrende tid for mange. MOT Norge ønsker å bidra til å styrke elevers mestring i denne fasen av livet. Derfor ønsker vi nå å starte prosjektet «Lærling med MOT», som er en videreføring og forsterkning av vårt program «Robust ungdom 16-25».

– Når vi utvikler robuste ungdommer som er glad i seg selv, har de overskudd til å bry seg om andre mennesker, og de vil være positive bidragsytere inn i samfunnsutfordringer som ensomhet, utenforskap og marginalisering, og de vil ha gode forutsetninger for å lykkes i arbeidslivet når de er sterke og robuste nok til å kunne takle utfordringer og hindringer, sier leder for kjerneaktivitet Wenche Loktu Skauge i MOT Norge.

Skauge forteller at MOT ønsker å styrke livsmestring gjennom å trene lærlinger på dette i overgangen til arbeidslivet.

– Det vil ha stor betydning for den enkelte lærling, og i tillegg en vinning for lærebedriften som vil få en tryggere lærling med mer bevissthet rundt egen verdi og eget ansvar.

Forebygge utfordringer

«Lærling med MOT» er et program for lærlinger i læretiden. Prosjektet inngår som en del av opplæringstilbudet til lærlinger over hele landet – og gjennomføres i samarbeid med MOT, lærling, lærebedrift og/eller opplæringskontor.

– Vi i MOT Norge ønsker å bidra til å trygge ungdom i overgangen fra utdanning til arbeidsliv, og styrke sjansen for at de lykkes med å etablere seg i yrkeslivet, sier Skauge.

Lederen for kjerneaktivitet påpeker at prosjektet også skal bidra til å forebygge utfordringer som mobbing og utenforskap i læretiden.

– Vi ønsker å bevisstgjøre lærlingen på viktigheten av å være en god rollemodell. Det er også viktig å styrke lærlingen i å være seg selv, bry seg om andre og stå opp for egne verdier.

Gode tilbakemeldinger

Før programmet forhåpentligvis rulles ut for fullt høsten 2023, skal det gjennomføres to piloter. Første pilot ble gjennomført i slutten av oktober med lærlinger fra Tromsø, i samarbeid med opplæringskontoret ilære.

UTFORDRET: Lærlinger fra Tromsø fikk utfordret samarbeidsevnene sine da de deltok på «Lærling med MOT» på MOT-camp på Gråkallen i Trondheim.

I alt deltok 20 lærlinger fra nord. Og skal vi tro lærlingene selv hadde de stort utbytte av samlingen

– Det var veldig bra opplegg og morsomme aktiviteter som fikk meg til å innse mer at kommunikasjon, samarbeid og lederskap har en stor faktor i hvordan ting kan utføres, sier en deltaker.

En annen lærling påpeker at «Lærling med MOT» var et godt planlagt og gjennomført opplegg som ga mersmak.

– Jeg føler meg heldig som har fått muligheten til å være med på dette, utdyper deltakeren, og får støtte av en tredje lærling:

– Det var et godt opplegg som jeg håper fortsetter. Det var en god øyeåpner til meg selv og hvordan jeg skal være overfor andre.  

Målet med «Lærling med MOT»: 

  • Utvikle og styrke robusthet hos lærlingen.
  • Forebygge utfordringer som mobbing og utenforskap i læretiden .
  • Bevisstgjøre lærlingen på viktigheten av å være en god rollemodell. 
  • Styrke lærlingen i å være seg selv, bry seg om andre og stå opp for egne verdier. 
  • Utfordre lærlingen til å bli kjent med andre sider av seg selv.