Bodø/Glimt blir ambassadørklubb for MOT Norge

Bodø/Glimt og MOT Norge ønsker å utvikle robuste ungdommer - ved å styrke og forbedre klassemiljøene på flere skoler i Bodø.
Bodø/Glimt ny ambassadørklubb

MOT Norge jobber for å styrke ungdoms livskvalitet, mentale helse, robusthet, bevissthet og mot. Våre flotte ambassadører og ambassadørlag er profilerte forbilder innen idrett og kultur – som bidrar til å forsterke ungdoms livskvalitet gjennom sitt engasjement. Siste tilskudd blant ambassadørlagene er eliteserieklubben Bodø/Glimt.

– Takket være Bodø/Glimt vil MOT bli satt på kartet i Nord. Sammen med Bodø/Glimt ønsker vi i MOT Norge å nå ut til flere ungdommer både på skolen og fotballarenaen. Det er veldig stas at vi også har fått med flere skoler i Bodø, jeg tror dette er starten på noe veldig bra, sier daglig leder Mariann Janson i MOT Norge og legger til:

– Vi hadde ikke vært der vi er i dag uten fantastisk hjelp av Ørjan Berg som er har vært en kjemperessurs i arbeidet.

Bodø/Glimt vil styrke klassemiljøene

Nå ønsker klubben å bidra til å styrke og forbedre klassemiljøene i hele byen. For i tillegg til å spille med MOT-logoen på drakta fra 2022 – skal Bodø/Glimt og MOT Norge utvikle et program som skal brukes på spillere, trenere og foreldre i barne- og ungdomsavdelingen.

Gunvor Østgaard
Næringslivsansvarlig Gunvor Østgaard i MOT Norge.

– Bodø/Glimt skal sammen med MOT Norge utvikle et program for akademispillere med fokus på å være en god rollemodell i medgang og motgang, sier næringslivansvarlig Gunvor Østgaard i MOT Norge.

Østgaard poengterer at håpet og målsetningen er at også flere ambassadørklubber ønsker å gjennomføre lignende program i sine klubber i tiden fremover.

Utvikler robuste ungdommer

MOTs ambassadørlag er viktige bidragsytere i arbeidet med å synliggjøre og styrke MOT som merkevare gjennom profilering av MOT-logoen på draktene sine.

Bodø/Glimt tar samfunnsansvaret på alvor og prioriterer arbeidet med barn og ungdom høyt. Nå skal klubben jobbe sammen med MOT Norge for å utvikle robuste ungdommer – som inkluderer alle. Tanken er at ungdom som utvikler bevissthet og mot – gjennom å lære seg hva det innebærer å ha MOT til å leve, MOT til å bry seg og MOT til å si nei – så vil vi kunne få et varmere og tryggere samfunn.