Styrker arbeidet med psykisk helse i skolen og idretten

Sammen skal MOT Norge, Gjensidige og Ungt Entreprenørskap jobbe for å skape mer robuste unge - gjennom konkrete og målrettede tiltak mot ungdommer.
Samarbeid MOT Norge, Gjensidige og Ungt Entreprenørskap

For å motvirke samfunnsutfordringer som mobbing, utenforskap og psykiske vansker er MOT Norge opptatt av å jobbe i forkant. Gjennom sin satsing på psykisk helse ønsker Gjensidige å bidra til å styrke ungdoms robusthet, livsmestring og mot.

Bærekraftsdirektør og prosjektleder for satsingen på psykisk helse Bente Sverdrup i Gjensidige.

– Psykisk helse blant unge er et av våre satsningsområder. I stedet for å komme med egne initiativer som fort kan havne på «prosjektkirkegården», ønsker vi heller å støtte en organisasjon som allerede jobber med dette temaet og som har en fot innenfor arenaer der de unge er – i skolen og i idretten, sier bærekraftsdirektør og prosjektleder for satsingen på psykisk helse Bente Sverdrup i Gjensidige.

MOT gjør et godt og viktig arbeid for unge, de har etablerte verktøy og metoder, og det at vi kan bidra til å forsterke dette ytterligere betyr mye for oss.

Trekantsamarbeid

Nå har Gjensidige signert avtaler med MOT Norge og Ungt Entrepenørskap (UE), som skal få midler til å styrke sitt arbeid mot målgruppen.

Daglig leder Mariann Janson i MOT Norge.

– Vi er superklare for å komme i gang med konkrete, målrettede og bærekraftige tiltak mot ungdommer, og viktige voksne rundt dem. Jeg håper og tror at samarbeidet er en «vinn-vinn-vinn»-situasjon, hvor vi tilfører hverandre noe bra – i tillegg til at vi sammen kan gjøre en forskjell for ungdommene, sier daglig leder Mariann Janson i MOT Norge.

Samarbeidspartneres økonomiske bidrag gjør at flere skoler kan tilby MOT-programmer til ungdommene sine, i tillegg til å være en viktig aktør i arbeidet med å skape robuste ungdommer som inkluderer alle.

Tar samfunnsansvaret på alvor

Psykisk helse er et satsningsområde hos Gjensidige. Sverdrup forteller at referansegruppen de har sparret med i forbindelse med satsingen på psykisk helse har gitt råd om at det er viktig å komme tidlig inn for å forebygge psykiske plager.

– Det at barn og unge sliter med psykisk helse er et stadig økende problem som koster mye både for den det gjelder, for menneskene rundt og for samfunnet vårt. Gjensidige har jobbet med skadeforebygging i over 200 år, og vår misjon er å sikre liv, helse og verdier. Det innebærer mer enn bare det fysiske eller materialistiske. Hvis vi ikke tar med oss psykisk helse inn i det forebyggende arbeidet vi gjør, tar vi ikke samfunnsansvaret vårt på alvor, sier Sverdrup.

Også Ungt Entreprenørskap setter utrolig stor pris på samarbeidet med Gjensidige, som skal bidra til bedre psykisk helse hos unge.

Administrerende direktør Grete Ingeborg Nykkelmo i Ungt Entreprenørskap Norge.

– Dette er et område der vi vet mange unge sliter, det er et område som er viktig for samfunnet, og det er et område vi vet vi kan gjøre en forskjell. Vi gleder oss også til å jobbe sammen med MOT i dette arbeidet. Vi jobber jo mot felles mål, å forberede og bygge kompetanse hos unge for fremtiden, og jeg tror vi både kan lære av og utfylle hverandre i dette arbeidet, sier administrerende direktør Grete Ingeborg Nykkelmo i Ungt Entreprenørskap Norge.

Anbefalt lesing: – Vi må tørre og snakke om vår psykiske helse