– MOT bør være obligatorisk i skoleverket

Sørlandsreklame opplever at de bidrar til en bedre hverdag for barn og unge – gjennom å være samarbeidspartner med MOT Norge.
Seniorselger Kari Salvesen i Sørlandsreklame

Sørlandsreklame ble tidligere i år en samarbeidspartner med MOT Norge og har gått inn i samarbeidet med et stort engasjement for å bidra til å utvikle robust ungdom – som inkluderer alle.

Sørlandsbedriften ønsket også å bli en del av MOT-laget for å bidra til at MOT-konseptet blir bedre kjent og etter hvert blir innført i skoleverket i Agder.

– Vårt valg var enkelt når muligheten bød seg – MOT sitt engasjement for våre barn og ungdommer er noe som berører oss alle – i en eller annen form, sier seniorselger Kari Salvesen i Sørlandsreklame.

Viktige verdier

Salvesen er ikke i tvil om at det vil ha en stor verdi for samfunnet at sørlandsbedriften bidrar til at barn og ungdom blir best mulig rustet for fremtiden.

– Å forebygge i stedet for å reparere er vel det som traff oss først – gode holdninger og bevisstgjøring er viktige verdier for et godt og stødig fundament, påpeker hun.

Sørlandsreklame beskriver samarbeidet med MOT Norge som inspirerende og motiverende. Salvesen påpeker at bedriften stadig blir påminnet grunnleggende verdier – og at selv små ting kan bety veldig mye.

– Bare et enkelt ord som «HEI». Hva dette lille ordet kan bety for et barn som møter opp på skolen for første gang – eller første dag på videregående, ja og for den sags skyld på arbeidsplassen – dette er noe vi alle trenger å bli minnet på.

Les mer om «Hei» kampanjen 2021 her: https://www.mot.no/hei/

Bidrar til en bedre hverdag

Salvesen forteller at hos Sørlandsreklame er det en udelt mening om at MOT burde bli obligatorisk i skoleverket – fra barnehage til og med videregående.

– «MOT programmene» er utviklet og innlemmet i skolepensumet for den enkelte skole – målet er å styrke barn og ungdom – gi dem den robusthet som trengs for å gå gjennom livet med størst mulig trygghet, forteller seniorselgeren og legger til:

– Vi opplever at vi bidrar til en bedre hverdag for barn og unge – gjennom tilrettelegging av konseptet MOT.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Sørlandsreklame er samarbeidspartner med MOT Norge
Sørlandsreklame er samarbeidspartner med MOT Norge.

Vil ha med næringslivet

Nå ønsker sørlandsbedriften å få med seg resten av næringslivet i Agder. Daglig leder Rune Borgen, samt resten av ledelsen i Sørlandsreklame, støtter opp om prosjektet og utfordrer bedrifter i Agder til å ta en prat med næringslivsansvarlig Gunnvor Østgaard i MOT Norge.

– Vår anbefaling er å ta et første steg for å få vite mer om hva et samarbeid med MOT innebærer og hva som trengs for at nettopp «din» skole skal innlemmes i MOT-konseptet, sier Borgen.

Samarbeidspartnerens økonomiske bidrag bidrar til at flere ungdommer kan få MOT-programmer på sin skole. I tillegg er samarbeidspartnere viktige medspillere for MOT Norge, og mange bedrifter bruker også MOT aktivt i sin egen kulturbygging.

Daglig leder Mariann Janson i MOT Norge.
Daglig leder Mariann Janson i MOT Norge.

Nå håper daglig leder Mariann Janson i MOT Norge på flere samarbeidspartnere i sør.

– Vi ønsker gjerne flere samarbeidspartnere som Sørlandsreklame, bedrifter som brenner for å gjøre en forskjell for ungdommer. Håpet er at samarbeidspartnerne kan være med å redusere inngangsbilletten til skolene. Målet er flere robuste ungdommer i Agderregionen og et varmere og tryggere samfunn for oss alle, sier Janson.

Er din bedrift nysgjerrig på samarbeid med MOT Norge? Les mer her: https://www.mot.no/samarbeidspartnere/