Rasisme blant ungdom: – Fotballen har et stort ansvar for å gjøre en forskjell

MOT Norge og Norsk Toppfotball skal gjennom prosjektet «Det krever MOT til å si #STOPP» bevisstgjøre ungdom til å tørre å si ifra.
Freddy dos Santos og Daniel Getaneh Hatland

Sammen med MOT Norge ønsker Norsk toppfotball å være en foregangsarena og forebygge alle former for rasisme gjennom prosjektet «Det krever MOT å si #STOPP».

– Fotballen har alltid påberopt seg å være verdens beste inkluderingsarena. Men i likhet med samfunnet for øvrig har vi fremdeles en stor jobb å gjøre, sier Freddy dos Santos i Norsk Toppfotball og legger til:

– Og fotballen med sin enorme påvirkningskraft, har et stort ansvar for å bidra til å endre holdninger og til å gjøre en forskjell i samfunnet for øvrig. Det er et samfunnsproblem, men fotballen har en unik mulighet til å bidra til en viktig holdningsendring.

Høsten 2020 ble kampanjen #STOPP rasismen etablert etter at en rekke spillere i Eliteserien opplevde rasistisk hets. Kampanjen ble tydelig markert på samtlige arenaer i Eliteserien og OBOS-ligaen på herresiden, samt i Toppserien på kvinnesiden.

Hvorfor «Det krever MOT å si #STOPP»?

I samarbeid med MOT Norge ønsker Norsk Toppfotball å bidra til å skape et rausere og mer inkluderende samfunn. Prosjektet «Det krever MOT å si #STOPP» skal bidra til å bevisstgjøre ungdommer (og voksne) til å tørre å si fra når de ser eller hører handlinger og ord som ikke er innafor. Og ikke minst, det at enkeltpersoner våger å si ifra – kan ha stor betydning for de involverte og samtidig være en god rollemodell for andre.

– I fjor turte Pellegrino å stå opp og si fra mot rasismen han opplevde. Han er en kjent profil og en sterk karakter, som også har en mikrofon han kan prate i. Alle barn og unge har ikke den samme statusen og kanskje selvtilliten til å si fra. De har heller ikke muligheten til å kommunisere dette ut i like stor grad som kjente profiler – og det er deres stemme vi prøver å kommunisere gjennom prosjektet «Det krever MOT å si #STOPP».

VIL GJØRE EN FORSKJELL: Norsk Toppfotball ønsker i samarbeid med MOT Norge å oppfordre og styrke ungdommen til å tørre å si ifra. Her under foredraget «Det krever MOT å si #STOPP».

Ønsker holdningsendring

Nå i september går startskuddet for prosjektet«Det krever MOT til å si #STOPP» med prosjektleder Daniel Getaneh Hatland.

Sammen med toppfotballens mannlige og kvinnelige fotballprofiler ønsker MOT Norge bidra til å skape et mer inkluderende samfunn, samt bidra til at rasistiske holdninger ikke får fotfeste hos i breddeidretten og på ungdomsskoler landet rundt.

I løpet av høsten 2021 skal prosjektleder Daniel Getaneh Hatland reise rundt hos en rekke norske toppklubber i Eliteserien, OBOS-ligaen, Toppserien, samt aldersbestemte lag for å holde foredrag. Hatland har selv kjent erfart rasisme både på og utenfor fotballbanen i ungdomsårene.

– Jeg ville ikke vise at jeg var svak. Jeg var 28 år gammel før jeg turte å si ifra om at det jeg opplevde ikke var greit. Hverken 12, 14 eller 17 år gamle Daniel turte å si fra, sier Getaneh Hatland.

Ord som sjokolademann, ape og neger er blant slengbemerkningene 30-åringen opplevde på fotballbanen i ungdomsårene. Getaneh Hatland innrømmer at han flere ganger i oppveksten stilte seg spørsmål om han var like mye verdt som de andre.

Les mer om prosjektet og Daniel sin historie her: Daniel Getaneh Hatland blir prosjektleder for Det krever MOT å si #STOPP