Kommunen som Samfunnsbygger-piloten er endelig i gang

Programmet Kommunen som samfunnsbygger har vært, og er fortsatt i en utviklingsprosess med fem pilotkommuner fra hele Norge. Sammen med kommunene Sel, Nærøysund, Snåsa, Aukra og Øygarden, skal MOT Norge utvikle et program som styrker MOT som et forebyggende verktøy for lokalsamfunn som vil arbeide systematisk med folkehelse.
22

Nyttig samling

Pilotprogrammet innebærer blant annet at kommuneledelsen og en lokal MOT-manager får dra på samling på MOT-camp. Siste uken i september ble den første samlingen arrangert for 20 personer fra kommuneledelsen i de fem pilotkommunene. Det ble flotte dager med kloke refleksjoner, inspirasjon, bevisstgjøring og gode samskapingsprosesser. Målet med samlingen var å lage gode tiltak som skal fremme trivsel, forhindre utenforskap og fremme god psykisk helse. 

–  Samlingen var veldig nyttig for meg. Jeg har vært ordfører i to år og det er dette jeg brenner for. Ungdom og trygge gode lokalsamfunn. I jobben som ordfører møter jeg mye forskjellige mennesker i alle aldre og i ulike livsfaser. Alle trenger av og til gode verktøy for å håndtere både motgang og medgang i livet. MOT står veldig godt til Snåsas verdier Ekte, Raus og Modig, og gjennom MOT er målet å gi våre innbyggere mulighet til å bruke disse verdiene i hverdagen, som et verktøy for å håndtere livet. Et samfunn med ekte, rause og modige mennesker vil også ha stor betydning for vårt omdømme og vår attraktivitet, sier ordfører i Snåsa, Arnt Einar Bardal.

Helhetlig jobbing

MOT jobber helhetlig, fra barnehage, skole, næringsliv og med kommuner og ser at alle ledd er viktige for å oppnå trygge og varme lokalsamfunn med innbyggere som har MOT til å si nei, MOT til å leve og MOT til å bry seg.  

– Vi trenger kommunepolitikere som prioriterer barn og unge i kommunenes budsjetter og som vedtar gode samfunnsplaner, slik kan vi forebygge en bølge av psykisk uhelse og ensomhet. Vi trenger engasjerte folk i administrasjonene som er entreprenører og innovative, som ser sammenhenger og som planlegger og som iverksetter vedtak fra politikere. Vi trenger varme ildsjeler i skolene og i barnehagene som hver dag har hjerte på rett plass, og som gjør forskjell for det enkelte barnet og ungdommen. Vi trenger næringsliv som tar samfunnsansvar og som vil gi av sitt overskudd til barn og unge, og ikke minst vi trenger naboer som har MOT til å bry seg og som er rause med sine medborgere, forklarer Gjøvik.

Leder for Kommunen som Samfunnsbygger, Gunn Anita Gjøvik