Sørlandsreklame brenner for fremtidens viktigste ressurs

Den nye MOT-samarbeidspartneren synes det er stas å bidra til MOT Norge sitt viktige arbeid med barn og ungdom over det ganske land. I april signerte profilfirmaet Sørlandsreklame samarbeidsavtale med MOT Norge, en avtale som i første omgang strekker seg over tre år. Som bronsepartner er Sørlandsreklame en viktig støttespiller i arbeidet med å utvikle robuste ungdom som inkluderer alle.
Sørlandsreklame

Jobber med fremtidens viktigste ressurs

Sørlandsreklame går inn i samarbeidet med stort engasjement for bidra til å utvikle robust ungdom, som inkluderer alle. Det har stor verdi for samfunnet å gjøre barn og ungdom best mulig rustet for fremtiden.

– Etter kort tids samarbeid har vi allerede blitt kjent med engasjert og fremoverlent gjeng i MOT Norge, som lever og ånder for nåtiden og fremtidens viktigste ressurs – nemlig våre barn – og den viktige oppgaven det er å gjøre disse rustet til å ta over roret og kunne leve   sitt eget liv med størst mulig forutsetning for å lykkes, sier en inspirert gjeng i Sørlandsreklame.

Sørlandsreklame ser på MOT som et profesjonelt verktøy som vil bidra til god kultur og positive holdninger.

– MOT må være med i et barns liv helt fra barnehage og ut videregående, det kan være en naturlig rød tråd gjennom denne perioden, for å bidra til økt trygghet og trivsel. Tenk hvilke synergier man kunne dratt mellom ulike skoler og regioner om MOT ble obligatorisk gjennom hele perioden, utdyper Kari Salvesen i Sørlandsreklame.

Går i bresjen for bærekraftsarbeid

Sørlandsreklame har merket seg MOT Norges engasjement når det kommer til FNs Bærekraftsmål, og har selv et miljø- og bærekraftsfokus. Sammen skal MOT Norge og Sørlandsreklame jobbe for å redusere miljøavtrykket.

– Det er en kjensgjerning at bransjen vår har en jobb å gjøre. Sørlandsreklame ønsker å gå i bresjen for dette arbeidet, og forhåpentligvis kan noen viktige føringer bli lagt. Sørlandsreklame er opptatt av at avtrykket på aktuelle produkter skal gjenspeile våre verdier når det gjelder miljø og bærekraft.

– For MOT Norge er det svært gledelig å få inn en positiv samarbeidspartner som Sørlandsreklame, som deler vårt engasjement både overfor arbeidet med ungdom og fokuset på bærekraft. Vi har allerede spennende bærekraftige prosjekter på gang, sier Mariann Janson, daglig leder MOT Norge.

MOT Norge ser frem til et godt og viktig samarbeid med Sørlandsreklame, sammen utvikler vi robuste ungdommer, som inkluderer alle.

Er din bedrift nygjerrig på samarbeid med MOT Norge? Les mer her: https://www.mot.no/samarbeidspartnere/