Rektor fra Kalnes Vgs om MOT

MOT Norge er så heldige at vi får treffe mange engasjerte, dyktige og varme rektorer rundt omkring i hele Norge. Rektorer som har et ønske om å bidra til at fremtidens voksne både har det bra på skolen og har med seg verdier, holdninger og kunnskap til å skape gode liv for både seg selv og andre.
HL

Hanne Lorentzen, rektor ved Kalnes vgs er en av disse, og hun bruker MOT som verktøy for å forsterke skolens verdier som er samhold, raushet og entusiasme.

Filmen “Grip dagen” avgjørende for yrkesvalget

Hanne er 45 år, og mor til tre barn som hun bruker mye av tiden sammen med. Du finner den aktive familien ofte på hytte ved sjøen. Rektor Hanne er levende opptatt av læreryrket, og var sikker på hun skulle bli lærer etter å ha sett filmen “Grip dagen” der Robin Williams spilte rollen som lærer på en kostskole for gutter i USA.

Hanne har jobbet både som lærer, inspektør og rektor i grunnskolen før hun tok til Kalnes vgs som assisterende rektor i 2015, og deretter rektor i 2018.

Rektor som også er MOT-coach i klasserommet

Hanne hadde sitt første møte med MOT i 2017, og kjente bare til MOT gjennom logoen på fotballdraktene. Hun ble selv utdannet som MOT-coach, og forteller til oss i MOT Norge:”I år har jeg ansvar for å kjøre alle øktene i en av våre naturbruksklasser. Det gir meg en flott anledning til å være sammen med elevene, og fokusere på verdiene i MOT, som også er sammenfallende med utøvelse av skolens verdier; Samhold, Raushet og Entusiasme.

– Jeg bruker også noen av aktivitetene/øvelsene fra MOT øktene inn i egen ledergruppe, eller i hele personalet, når vi samles ved ulike anledninger”

Skolen som samfunnsbygger» peker på det som er kjerneoppgaven i skolen

– Jeg synes «Skolen som samfunnsbygger» peker på det som er kjerneoppgaven i skolen; vi skal bygge samfunnet gjennom bevisste og engasjerte samfunnsborgere. Skolen er en flott arena for dette. Skolen er også et hyppig brukt tur- og rekreasjonsområde for innbyggerne nærmiljøet. Vi har også arrangementer for befolkningen i omegn, blant annet «Åpen gård», Kalnesdagen og gårdsbutikk. Dette gir oss en mulighet for å jobbe med verdiene også for innbyggerne i nærmiljøet.

Hun mener arbeidet med MOT har satt fokus på hvor viktig det er å jobbe med holdninger og verdier, og at dette egentlig er noe vi alle må jobbe så lenge man jobber i skolen.

Vil du ha MOT på din skole? Ta kontakt her!

MOT Norge er stolte over å ha med oss Hanne og Kalnes videregående skole på MOT-laget, og vi gleder oss til å møte hele personalgruppen på planleggingsdagene i august.