Nye MOT-coacher klare for klasserommet i Alta

I forrige uke hadde MOT en vellykket lokal grunnutdanning for MOT-coacher i Alta. Nå er samtlige ungdomsskoler i Alta klare for å starte opp med MOT neste skoleår.
MOT-coaching i Alta. Foto: Frank Rune Isaksen, frikant.no

Vellykket grunnutdanning i Alta

Det er ingen tvil om at Alta kommune satser på MOT. Alle ungdomsskolene har tidligere i vår signert avtale med MOT og skal nå gjennomføre programmene «Robust ungdom 12-16» og «Skolen som samfunnsbygger». For å gjøre skolene rustet til å starte opp med MOT allerede til høsten, arrangerte MOT i forrige uke en lokal Grunnutdanning for MOT-coachene tilhørende de 5 ungdomsskolene i Alta: Alta ungdomsskole, Sandfallet ungdomsskole, Talvik oppvekstsenter, Tverrelvdalen skole og Rafsbotn skole. MOT-coacher er de som møter ungdom i klasserommet og gjennomfører MOT-øktene i praksis.

Regine Oen Hatten var en av kursholderne. Foto: Frank Rune Isaksen, frikant.no

– Å være i Alta med den gjengen her var en fantastisk opplevelse. Fra første stund merket vi at her hadde skolene gjort en fantastisk jobb med å rekruttere de riktige menneskene på MOT-laget. I Alta møtte vi 12 ivrige ildsjeler som oppriktig brenner for ungdom, og som vi er helt sikre på vil gjøre en forskjell for ungdom i rollen som MOT-coacher, sier Regine Oen Hatten, leder for kjerneaktivitet i MOT Norge.

– Læringsrikt, motiverende og inspirerende

Også deltagerne var fornøyd med samlingen i Alta. De peker på at MOT har gitt dem både verktøy og inspirasjon.

– Det jeg sitter igjen med er først og fremst inspirasjon. Det er lenge siden jeg har vært på kursdager som har gitt meg så mye verktøy og inspirasjon. Det var en fin balanse mellom teori og praksis og foredragsholdere med skikkelig passion, sier Grethe Lill Vikdal-Eriksen fra Sandfallet ungdomsskole

Dag Andreas Balto i aksjon. Foto: Frank Rune Isaksen, frikant.no

– De to dagene med MOT-utdanning har vært læringsrike, motiverende og inspirerende. Det har bidratt til bevisstgjøring av hvor viktig det er å spille på lag med ungdommene så tidlig som mulig, samtidig som det har gitt meg en pekepinn på den viktige rollen jeg har med å gi ungdommen noen verktøy de kan ta med seg videre i livet, sier Dag Andreas Balto fra Alta ungdomsskole.

– Sterk i troen på at MOT kan bidra til et trygt ungdomsmiljø

MOTs program Robust Ungdom innebærer at ungdommene i Alta vil få hele 12 MOT-økter i løpet av ungdomsskolen hvor de får styrket bevissthet og mot – til å leve, bry seg og si nei. Gjennom programmet Skolen som samfunnsbygger vil også rektor, personale, foreldre og lokalmiljøet bli godt kjent med MOTs filosofi.

– Jeg er sterk i troen på at MOT kan, og kommer til å bidra til et trygt ungdomsmiljø på Alta ungdomsskole. Det at vi som MOT-skole ikke bare skal jobbe med ungdom, men også med foreldre og ansatte er viktig for å skape robust ungdom som takler livets opp og nedturer. Vi som MOT-skole i Alta vil kunne være det første leddet inn mot å bygge sterke og trygge samfunnsborgere som forhåpentligvis vil kunne inkludere og ta vare på hverandre, sier Balto.

– Klør i fingrene etter å komme i gang

Etter gjennomført utdanning er MOT-coachene nå klare for klasserommet. Nå gleder de seg til å komme i gang med MOT til høsten.

God stemning på Grunnutdanning med MOT i Alta. Foto: Frank Rune Isaksen, frikant.no

– Vi snakket faktisk om at vi etter kurset følte oss trygge på konseptet MOT og at vi «klør skikkelig i fingrene» etter å komme i gang med elever og voksne på SUSK. MOT gjengen fra nord var også en helt fantastisk gjeng å være sammen med. Jeg gleder meg til fortsettelsen, sier Vikdal-Eriksen

Også MOT-coachene fra Alta ungdomsskole er klare for å komme i gang.

– I etterkant av disse to utdanningsdagene har vi MOT-coacher fått diskutert og pratet sammen om dette, og er enstemmig enige om at dette ser vi frem til å starte med og er klare for å gå helhjertet inn på prosjektet, avslutter Balto.