MOT Norge og Norsk Toppfotball tar felles tak mot rasisme blant ungdom

stopp rasismen

Kampanjen #Stopp rasismen fortsetter med uforminsket kraft og inngår nå et tett samarbeide med MOT Norge hvor fokuset blir et holdningsskapende arbeid mot ungdom.

Etter en serie uønskede hendelser med rasistisk hets av spillere i Eliteserien høsten 2020 ble kampanjen #STOPP rasismen etablert. Rasisme og annen diskriminering bryter fundamentalt med alle fotballens kjerneverdier. Kampanjebegrepet #STOPP handler om å mobilisere det fotballen skal stå for i kampen for respekt, fellesskap og lidenskap. Norsk fotball ønsket og ønsker fortsatt, med tydelighet å vise hvilke verdier vi i fellesskap står for, og at vår idrett skal være en trygg arena for alle som er glade i fotball, uavhengig av hudfarge, etnisitet eller nasjonalitet.

Fotballfellesskapet

#Stopp rasismen ble ut hele sesongen 2020 kraftfullt markert på samtlige arenaer i både Eliteserien og OBOS-ligaen på herresiden samt i Toppserien på kvinnesiden. Det var gledelig å se fotballen sto samlet i et viktig verdispørsmål, som vi også ser er høyaktuelt i fotballen utover våre landegrenser. Det var også svært hyggelig å se at Idrettsforbundet videreførte kampanjen til alle særforbund og dermed hele norsk idrett.

— Vi brenner for idretten vår, og vi elsker dette spillet. Men den er også så mye mer. Den er fellesskap og lidenskap – og den er det for alle, uavhengig av hvem du er. Det er en verdi det er verdt å kjempe for sier Freddy dos Santos i Norsk Toppfotball.

— Vi har derfor inngått et samarbeid med organisasjonen MOT, der vi sammen med våre fotballprofiler skal ut til breddelag, skoler og andre steder ungdom samles for å dele fotballens verdier og bidra til at holdninger som kom fram i lyset i 2020 ikke får fotfeste.

Inkludering av alle

Og det er nettopp derfor også at MOT ønsker å engasjere seg.

– MOT Norge jobber hver dag med holdningsskapende arbeid for ungdom. #Stopp rasismen-kampanjen omhandler det vi brenner aller mest for – inkludering av alle. Og vi har siden oppstarten av MOT i 1997 hatt et tett samarbeid med norsk fotball. Derfor var det helt naturlig for oss å engasjere oss i denne kampanjen, og vi skal være bidragsytere til at flere ungdommer viser mot og sier STOPP når de opplever eller observerer rasisme. For det krever MOT å si STOPP, og det er akkurat det motet vi sammen med norsk fotball og forbildene skal løfte fram nå sier Mariann Janson, leder i Mot Norge.

Nulltoleranse for trakassering og diskriminering

Ved sesongstart 2021 vil kapteinene i Eliteserien og OBOS-ligaen fortsette å spille med kapteinsbind med #stopp, og når spillerne går inn på banen så har de med seg #stopp rasismen-plakater og speaker vil lese en tekst der fotballens verdier tydelig befestes. Det skal dermed ingen være i tvil om hva fotballen står for, og det skal være nulltoleranse for trakassering og diskriminering.