Sør-Fron ungdomsskole bruker MOT for å skape samhold og gode holdninger i lokalsamfunnet

Eivind Lund, rektor ved Sør-Fron ungdomsskole, bruker MOT som verktøy for å skape et trygt lokalsamfunn hvor det er rom for å være annerledes.
Eivind på hytta

Drømmer om å bruke mer tid i Villmarka

Eivind er 50 år. Han har vært lærer i mange år og startet sin rektorkarriere i 2018. Han trives godt ute i naturen og bruker mye av fritiden sin på hytta. Han drømmer om å kunne bruke enda mer tid ute i villmarka.

MOT er et glimrende redskap å bruke inn mot ny overordnet del av læreplan

Jeg er svært opptatt at vi skaper en skole og et lokalsamfunn som er trygt og godt, og rom for å være annerledes. MOT skaper samhold og holdninger som gjør at vi bygger ungdom som tør å være seg selv, og som blir ressurser for hverandre. Jeg tenker at MOT er et glimrende redskap å bruke inn mot det viktige arbeidet med verdier og grunnsyn som gjenspeiler seg i ny overordnet del av læreplanen -og som skal overskygge alt det vi driver med i skolen.

Ansvarliggjøring av voksne som jobber med ungdom

Gjennom programmet “Skolen som samfunnsbygger” får vi med alle i skolen inn mot intensjonen med MOT. Jeg tenker at det å få med lærere og lokalsamfunn mer aktivt inn i MOT-arbeidet gjør at vi i større grad klarer den store jobben med å «bygge ungdom». “Skolen som samfunnsbygger” ansvarliggjør alle voksne som jobber med ungdom.

Planleggingsdag med MOT

Det mest positive med MOT har vært den glede og entusiasme MOT har bidratt til i skolen. Det har gledet et rektorhjerte når lærere etter planleggingsdag med MOT sier: «dette var en veldig fin dag, jeg har lært mye, og dette var svært nyttig». Elevene utrykker at de liker MOT-øktene godt, og at de gleder seg til å ha dem.

Dyktige MOT-coacher på skolen

Rektor Eivind ønsker å trekke frem MOT-coachene ved skolen; Simen, Juliane og Gunhild. De er engasjerte, blide, koselige og imøtekommende. Det er en sann glede å møte dem hver gang de har økter på skolen.

Eivind hadde sitt første møte med MOT som kontaktlærer ved Sør- Fron ungdomsskole, da han var med på en av MOT-øktene. Jeg husker at jeg ble fascinert av temaene som ble tatt opp og av en engasjert MOT-coach som fikk med seg elevene.

MOT Norge er glade for å ha med Eivind på laget, og ser frem til å kunne bidra til at MOT blir en viktig støtte for å skape en god kultur for elever, foreldre og ansatte ved Sør-Fron ungdomsskole.