3 ledige stillinger i MOT Norge!

Vil du også gjøre en forskjell for ungdommer og skape et varmere og tryggere samfunn? Vi har ledige stillinger i MOT Norge.
To elever sammen foran skolebygningen

MOT Norge har satt rekord: Over 70 000 ungdommer følger et MOT-program på skolen sin. Vi er godt spredt i landet vårt, og søker nå tre nøkkelpersoner som vil bidra til en videre utvikling av MOT Norge.

Hvem er du? Vi tror du har et sterkt samfunnsengasjement, er sosial, engasjert og jobber selvstendig og effektivt.

Dette er de ledige stillingene:

  1. Regionleder Nord-Norge, 100% fast stilling
  2. Næringslivsansvarlig, 100% fast stilling
  3. Kommunikasjon og ambassadøransvarlig, 100% engasjement i ett år med store muligheter for forlengelse

Søk på stillingene via finn.no: Link til stillingene på finn.no

Søknadsfrist: Mandag 3. mai

Oppstart: 1. august

Spørsmål? Ta kontakt med daglig leder i MOT Norge,
Mariann Janson: mariann@mot.no / 971 70 488.

Om MOT Norge

MOT Norge arbeider forebyggende med å motvirke samfunnsutfordringer som mobbing, utenforskap og psykiske vansker. Det gjør vi gjennom å styrke ungdoms robusthet, livsmestring og mot.

MOT Norge har program for ungdomsskoler og videregående skoler. I tillegg har vi utviklingsprogram for voksne som jobber tett på barn og ungdom i lokalsamfunnet – og det er en av årsakene til at MOT har effekt.

7 av 10 ungdommer som har MOT på skolen sier at MOT hjelper de med å være seg selv, og at MOT bidrar til et klassemiljø der ingen er utenfor. Skoler som følger et MOT-program opplever mindre mobbing, færre ungdommer uten en eneste venn, færre psykiske vansker og mindre rusmisbruk.

MOT er til for ungdommer og er en ideell organisasjon stiftet i 1997. Gjennom snart 25 år har MOT blitt en sterk nasjonal merkevare.

Vi jobber tett med næringsliv, kommuner og ambassadører som står for gode verdier, og er sunne forbilder for ungdommer.