Rektor på Rørvik skole om MOT

MOT Norge er så heldige at vi får treffe mange engasjerte, dyktige og varme rektorer rundt omkring i hele Norge. Rektorer som har et ønske om å bidra til at fremtidens voksne både har det bra på skolen og har med seg verdier, holdninger og kunnskap til å skape gode liv for både seg selv og andre.
Rektor: Tor Inge Sandnes

En av disse er Tor Inge Sandnes, rektor ved Rørvik skole nord i Trøndelag. Tor Inge har en variert bakgrunn som både selger, kontorleder, lærer og assisterende rektor før han ble rektor. Han har vokst opp på gård sammen med mor, far og fire brødre. Han er singel per i dag, men ønsker gjerne å stifte sin egen familie en gang i fremtiden. Han har vært og er samfunnsengasjert på flere måter og på fritida spiller han volleyball og trener et damelag i fotball. Han er veldig glad i musikk og kulturelle opplevelser i form av konserter og teater. Han nevner også at han har vært medlem i ungdomsorganisasjonen 4H i mange år, en organisasjon som har mange felles mål og verdier som MOT.

Trygge læringsmiljø

Tor Inge vektlegger viktigheten av å ha et systematisk arbeid rundt det å skape trygge og gode læringsmiljø på skolen. Rørvik skole har vært MOT-skole i mange år og vi var nysgjerrig på hva som gjorde at de valgte å gå for forsterkningsprogrammet “Skolen som samfunnsbygger”:

Jeg tror det er viktig å ha et systematisk arbeid rundt det å skape trygge og gode læringsmiljø på skolen, og det å skape sunne og gode ungdommer. Så er det selvsagt for meg at skolen er en viktig arena i så måte, men også bare én av flere arenaer som ungdommen er på – vi trenger å skape gode lokalsamfunn!

Som rektor bruker han MOT aktivt for å skape kultur i elev- og personalgruppa ved skolen sin ved blant annet å bruke «lommelykta» i alle møter med elever og kolleger, og han er opptatt av å gjøre sitt for å bidra til et positivt og hyggelig miljø på skolen. Han trekker også frem at han er veldig glad i MOT t-skjortene sine, og bruker dem ofte for å synliggjøre at han er rektor på en MOT-skole.

Hva har har inspirert deg mest?

Tor Inge trekker frem ungdommene:

Unge MOTivatorer. Vi har nå en god håndfull ungdommer som er skolert som MOTivatorer, og det er inspirerende å se hvordan det både løfter dem selv og deres medelever, herunder å se dem i møtet med 6. og 7.-klassingene. Dette er noe jeg har voldsom tro på!

Tor Inge har lang erfaring med MOT og hadde sitt første møte med programmet som nyansatt lærer ved Nærøy ungdomsskole i 2010 og forteller: Skolen var en MOT-skole, og de hadde en svært engasjert MOT-coach der i Håkon Hermannstrand – en kollega jeg lærte mye av, og en mann som hadde mye å lære andre på flere vis.

MOT Norge er veldig glad for å være på lag med Tor Inge og Rørvik skole og ønsker dem lykke til med arbeidet for å utvikle robuste ungdommer, som inkluderer alle.