MOT-rekord i Norge

Aldri før har så mange hatt MOT på skolen. MOT Norge jobber for å styrke ungdoms robusthet og å skape klassekulturer der alle er inkludert. Men visste du at ...?
MOT- Hoeggen Skole 026_Just_WEB

I 2020 ble MOT delt i to organisasjoner: MOT Norge og MOT Foundation. MOT Norge leverer program til skoler og kommuner i Norge og MOT Foundation jobber for å styrke MOT internasjonalt.

Det visste du kanskje ikke? Er det mer du ikke vet om MOT?

Vi gir deg noen hovedpunkter.

Visste du at …:

  • MOT er en ideell stiftelse som har som mål å skape et varmere og tryggere samfunn?
  • MOT Norge har nesten 300 skoler og 71.000 ungdommer i programmene våre og ledes av Mariann Janson?
  • MOT Norge satser i år ekstra på MOT i Finnmark, og har fått inn over 1.000 nye ungdommer i Alta og Kirkenes?
  • MOT Foundation har avdelinger i Latvia, Sør-Afrika, Danmark og Thailand og ledes av Katrine Judovica fra Latvia?

Det kommer en tid for high-fives igjen!

MOT er opptatt av at alle skal bli sett og inkludert. Alle har et behov for nærhet og tilhørighet. Noen ganger er et smil, eller et hei, det som skal til for å gjøre en forskjell for noen. Vi i MOT Norge er glade i å vise kjærlighet og anerkjennelse, og vi gleder oss til den dagen vi kan klemme og gi high-fives igjen ❤

Fram til da må vi alle huske på å vise vi at vi bryr oss på andre måter. Et varmt blikk, en fin tekstmelding, et smil og andre tegn på at vi ser de rundt oss.

Ungdom betaler en dyr pris under pandemien. Sosial tilhørighet er noe av det viktigste i ungdomstida, og nå er det begrensninger på mye av det som gir positiv energi og livsglede. MOT Norge jobber tett med skolene som har MOT for å kunne være der for unge når de trenger oss.

Takk til alle dere som viser MOT, hver eneste dag!

MOT-programmene

MOT Norge har programmer for ungdomsskoler, videregående skoler og forsterkningsprogram for voksne som jobber tett på barn og ungdom i lokalsamfunnet.