Midtstuen skole i Oslo bruker MOT sine verktøy aktivt i skolehverdagen

Vi i MOT Norge ønsker å bli bedre kjent med våre MOT-rektorer, og en gang i måneden vil vi presentere en ny MOT-rektor på mot.no. Sissel på Midtstuen skole i Oslo er første rektor ut i denne intervjuserien.
Rektor Sissel Følling Eilertsen

På Midtstuen skole bruker de MOT for å jobbe systematisk med elevenes psykososiale miljø, og for et mer inkluderende arbeidsmiljø blant de voksne.

Har alltid drømt om å bli sauebonde ved havet

Sissel Følling Eilertsen forteller at hun har vært rektor i Osloskolen siden 2011, og tok utdanning innenfor økonomi og administrasjon før hun ble lærer og skoleleder. Hun liker å bruke tiden sin sammen med kjæresten sin, de to barna sine og gå på tur med hunden. Sissel drømmer om å få en inkluderende skole der alle føler seg som en del av flokken, samtidig som hun alltid har drømt om å bli sauebonde ved havet.

MOT for å skape kultur

– Vi bruker MOT når vi arbeider systematisk forebyggende for elevenes miljø og i arbeidet med de voksnes arbeidsmiljø. Blant annet var MOT inspirasjon da vi jobbet fram vårt eget verditårn i personalet

Videre forteller Sissel at hun som rektor bruker MOT sine verktøy i sitt arbeid som leder. “Aller viktigst: å prate om og agere det kulturen innebærer kontinuerlig i møte med lærere, elever og foreldre”.

Midtstuen skole er også med i programmet “Skolen som samfunnsbygger”, et forsterkningsprogram mot ansatte og lokalsamfunn.

– Jeg ønsket at MOT skulle bli en integrert del av alt skolen står for, vårt arbeid og hvordan vi møter alle de som kommer til vår skole. MOT skal gjennomsyre kulturen vår! “Skolen som samfunnsbygger” fører til en større forpliktelse til å ta med hele “landsbyen” i arbeidet for et godt miljø, hvor alle kan inkluderes og trives. Sissel trekker frem en planleggingsdag i august 2020 hvor MOT sentralt hadde foredrag for alle ansatte ved skolen. Dette var til god hjelp for å konkretisere MOT-verktøyene, og sørget for eierskap hos de ansatte.

MOT-øktene kan åpne opp for unge mennesker og fortelle hvordan de har det

Sissel trekker frem en fin MOT-opplevelse fra en annen skole hun jobbet på:

– Selv har jeg som lærer opplevd hvordan en MOT-økt kan åpne opp for unge mennesker til å slippe løs og fortelle hvordan de har det. En ungdom som ingen voksne ved skolen skjønte strevde, som ingen av oss hadde sett slik at han kunne åpne seg og fortelle. Da det “slapp løs”, flommet det litt over for oss alle i øyeblikket, men vi så eleven annerledes og bedre i etterkant. Jeg vet at han også opplevde å bli forstått bedre gjennom at de voksne viste bakgrunnsforståelse og praktiserte tøff kjærlighet.

Sissel hadde sitt første møte med MOT tidlig på 2000-tallet, og er fremdeles en engasjert MOT-rektor. Vi i MOT Norge er glade for å ha Sissel med på laget, og ser frem til å kunne bidra til at MOT blir en viktig støtte for å skape en god kultur for elever, foreldre og ansatte ved Midtstuen skole.