Hvorfor er det så viktig å drømme?

Dette siste året har spent ben på mye. Aldri før har vi vel drømt om så små og nære ting som nå: å få møte venner, å klemme noen du glad i, å jobbe i gruppe med klassen eller å ha gymtime med helt normale aktiviteter. Selv om mye av det vi drømmer om ikke kan gjennomføres i dag, kan vi faktisk få litt av den positive effekten likevel!
MOT- Hoeggen Skole 091_Just

Bli med på et lite eksperiment:

  • Still deg foran et speil
  • Lukk øynene
  • Se for deg et menneske du er glad i
  • Se for deg en matrett du elsker å spise.
  • Se for deg en aktivitet du liker å holde på med.
  • Se for deg at din største drøm går i oppfyllelse.

Frys så ansiktsuttrykket ditt som det er akkurat nå i dette øyeblikket, åpne øynene og se deg selv i speilet. Hva har skjedd? 

Vi tør å vedde på at du har et lite smil om munnen! Et banalt eksempel, men likevel så beskrivende for hvor viktig det er å ha drømmer og mål. 

Å drømme er å trene hjernen

Det du har gjort nå kalles å visualisere. Hjernen greier i liten grad å skille mellom når du utfører en handling og når du bare tenker på å utføre den handlingen. Når du visualiserer aktiviserer du de samme områdene i hjernen som når du faktisk gjør en handling. Visualisering bidrar til å styrke forbindelser i hjernen. Å drømme er altså å trene hjernen – hvor kult er ikke det?

Positive tanker påvirker følelsene våre. Forskning viser at positive tanker gjør oss i stand til å tenke mer kreativt. Det bidrar til at vi møter situasjoner med en mer positiv holdning, og da legger vi også mer merke til det positive, noe som igjen åpner for flere muligheter. Forenklet kan vi si at lykke leder til suksess, ikke andre veien.

Så når vi sier DREAM ON fra nå av, mener vi det faktisk! DREAM ON!

Believe in your dreams.
They were given to you for a reason.

Katrina Mayer

Bildet “Kreativitet” av Lisa Aisato