Alta kommune satser på MOT

Alta kommune inngår samarbeidsavtale med MOT Norge. To ungdomsskoler og tre 1-10 skoler skal igang med programmene "Robust ungdom" og "Skolen som samfunnsbygger". De har delt noen tanker med oss om hvorfor Alta kommune har valgt MOT som verktøy.
Rikke Raknes, kommunalleder og Martin Westmark, rektor Talvik Oppvekstsenter

På bildet: Rikke Raknes, kommunalleder og Martin Westmark, rektor Talvik Oppvekstsenter.

Hva visste dere om MOT før vi tok kontakt?    

Rikke kjente godt til MOT fra tidligere fordi hun var MOT-coach i Skien kommune noen år tilbake. Hun koordinerte da MOT-arbeidet i hele kommunen, og var også MOT-coach på en ungdomsskole hvor hun fulgte en klasse og gjennomførte MOT sitt opplegg på alle trinn. Erfaringene hun gjorde i den prosessen kombinert med de endringene som har skjedd i MOT siden da, gjorde at ble naturlig å se til MOT når Alta-skolen skulle finne et godt program for å jobbe med skole- og læringsmiljø ved skolene våre. Martin kjente bare til prosjektet gjennom media og profileringen gjort av MOT-ambassadørene. 

 Hva var det som gjorde at dere valgte MOT som verktøy for skolene i Alta?

Vi synes ikke at det vi tidligere har benyttet har fungert bra nok i forhold til ungdomstrinnene, det har også vært litt opp til hver skole hvilke verktøy vi skulle bruke. Vi ser nå at vi gjennom MOT kan få et felles verktøy som har et helthetlig perspektiv. For oss er det viktig at alle elever får det samme – uansett hvor de bor i kommunen og hvilken skole de går på. Det at MOT jobber både med elever, foreldre/foresatte, ansatte og samfunnet for øvrig var et viktig argument for at vi valgte nettopp MOT.

Hva er dere mest stolt av med ungdommene deres?

Dagens ungdom er utrolig tilpasningsdyktige og fleksible blant annet med tanke på utfordringene de har møtt det siste året. Vi er imponert over hvor fort de snur seg og hva de klarer å stå i.

Her i Alta er vi stolte av at veldige mange unge er engasjert i aktiviteter, både organisert og uorganisert. Vi har et bredt kulturliv, som også favner ungdommen. Vi tror ikke det er tilfeldig at unge fra Alta når så langt som de gjør i nasjonale konkurranser som Stjernekamp, melodi grad prix junior med mer!   

Hvilke utfordringer i ungdomskulturen er det MOT kan bidra inn mot?

Vi i Alta sliter med mange av de samme tingene som resten av landet, med stadig mer psykisk uhelse blant ungdommene våre. Vi håper at MOT kan bidra i forhold til utenforskap, samarbeid og livsmestring og til motivasjon for læring. Gjennom MOT håper vi å få trygge og gode skoler og lokalsamfunn der både unge og voksne trives og får utfordret seg positivt.  Vår visjon på oppvekstområdet er «Sammen om en oppvekst som gir liv til drømmene!” Vi håper at vi gir våre barn og unge en plattform som gjør at de kan realisere drømmene utover i livet, og håper MOT kan hjelpe oss med det.  

Hvordan ser dere at MOT kan bidra inn mot verdier og prinsipper i ny overordnet del av læreplanen?

Vi er godt fornøyde med at MOT er så tett knyttet opp mot fagfornyelsen og nyere forskning. Det er ett av argumentene for at vi valgte MOT

Dette skriver Alta kommune selv på sine nettsider:

Fra og med kommende skoleår skal alle elever på ungdomstrinnet i Alta kommune i gang med MOT. 

Kommunalleder Rikke Raknes er godt fornøyd med at alle rektorene på ungdomstrinn i Alta ønsker å være med på denne satsingen fremover.

– Dette gleder vi oss veldig til! Med MOT på laget skal vi jobbe enda mer helhetlig og strukturert med klasse- og skolemiljø på alle våre ungdomsskoler, sier hun.

MOT dreier seg ikke om å være imot noe, men å ha mot. 

12 økter med MOT-coacher

MOT ble startet av norske toppidrettsutøvere etter OL i 1994 for å forebygge sosiale samfunnsproblemer. Konseptet er basert på formålet om å skape et tryggere samfunn gjennom å styrke ungdoms robusthet, bevissthet og mot – mot til å leve, mot til å bry seg og mot til å si nei.

Gjennom MOT skal alle våre ungdommer gjennom 12 økter med egne utdanna MOT-coacher i løpet av de tre årene de går på ungdomsskolen. Alle øktene er knyttet opp mot fagfornyelsen og siste forskning på området. Ungdommene selv er sentrale og delaktige, og MOT-coachene formidler enkle livsverdier og gir rom for alle ungdommer. Det mest unike er at ungdom bruker MOT på sin måte. MOTs erfaring er at ungdom liker å være selvbyggere dersom de får mulighet, veiledning og verktøy.

I tillegg til alt som skjer for og med elevene, er det egne økter for ansatte, foreldre/foresatte og Alta-samfunnet forøvrig. Med utgangspunkt i det afrikanske ordtaket It takes a village to raise a child skal både ansatte i skolen og andre viktige voksne rundt barn og unge gjennom foredrag og workshops få nyttige verktøy som kan brukes for å skape et mer inkluderende klassemiljø og et varmere samfunn.

Vi ønsker MOT velkommen til Alta, og ser frem til et nytt skoleår med MOT i ryggen!

Ønsker du å vite mer om MOTs programmer?
Les her: MOTs-programmer

Ønsker du MOT på din skole? Ta kontakt med oss på mail: mot@mot.no