Buorre ođđajahki! Godt nytt år!

Mariann Janson

Inkludering, mangfold og MOT er minst like viktig som før!

Året har ikke startet fritt for Covid. Skolene er på rødt nivå, mange sitter på hjemmekontor, og på Gjerdrum er det et stort sår. Gjerdrum ungdomsskole har MOT, og våre tanker går til hele lokalsamfunnet.

Vi har startet på nok et nytt og annerledes år. Samtidig gir vaksiner grunn til håp, og vi skimter en ende på krisen.

Uansett hva som skjer rundt oss så må vi velge å ha MOT. MOT til å leve, MOT til å bry oss og noen ganger MOT til å si nei.

Takk til Atle Vårvik for 27 år med MOT! Atle Vårvik har etter 27 år som leder og entreprenør for MOT startet for seg selv med et helt nytt konsept uavhengig av MOT Norge: MestringsMentor. Vi ønsker Atle lykke til videre med innsatsen han gjør for å løfte unge og voksne mennesker!

2021 – vi er i gang!

MOT-ske planer for 2021 – sammen skal vi styrke lagfølelsen

1. Mangfold og inkludering

Mangfold i verden, på skolen og i klasserommet. Vi i MOT Norge fortsetter å jobbe med inkludering, og vil i år ha fokus på å styrke mangfold i programmene våre.

Ambassadørene våre står for gode verdier og er forbilder for unge. Vi ønsker å ha et bredere utvalg av profiler: Folk fra bygd og by. Mennesker som har opplevd både motgang og suksess. Alle har de en historie å fortelle og sammen representerer de et mangfold.

2. Bærekraft

Vil ha bærekraftsmålene inn i pensum | Globale samfunnsutfordringer |  Universitetet i Bergen

Hvem er mest opptatt av miljø? Svaret er entydig: dere unge. Det er dere som skal overta verden.

Vi i MOT har lenge jobbet med inkludering og å redusere ulikheter. Dette er noen av målene i FNs bærekraftsmål. Derfor er det helt riktig for oss i MOT Norge å jobbe inn bærekraftsmålene i hele MOT – slik at vi kan inspirere skoler, samarbeidspartnere og andre til å være med å bidrar.

Sammen bidrar vi til en mer bærekraftig utvikling.

3. Spre glede

Si det fra hjertet – lag et: Vaffelhjerte! Vi i MOT Norge har lagd hjerter på årets første samling. Resultat og en ny utfordring vil bli sendt videre – og vi håper dere tar utfordringen!

Varme vaffelhjerter inn i det nye og annerledes året fra Mariann Janson og MOT Norge